Var ett föredöme!

Ulf och Birgitta Ekman vill aktivera lekmän för att förmedla den kristna tron i vardagen och hade möjlighet att ställa en fråga om detta när Opus Deis prelat besökte Stockholm i april 2018.

Det var för mig och min hustru Birgitta en stor glädje att vid prelatens Sverigebesök kunna vara med och lyssna till honom och få ställa en fråga som berörde oss. Min bakgrund är att jag som svensk protestantisk pastor har arbetat många år med evangelisation. För fyra år sedan upptogs min hustru Birgitta och jag i Katolska kyrkan vilket har inneburit en omvälvande förändring i våra liv, och en mycket stor glädje och tillfredsställelse. Det arbete vi varit engagerade i innan vår konversion hade betoning på att försöka inspirera och aktivera lekmän att förmedla den kristna tron. Därför var det naturligt för mig som katolik att ställa en fråga omkring detta viktiga ämne.

Frågan var: ”Hur skall vi kunna konkretisera vårt uppdrag som kristna, som lekmän, att vara levande vittnen i världen? Vår Herre har ju befallt oss att följa honom, hans exempel, hans liv och hans Evangelium och att nå ut till människor i vår tid, i den miljö vi lever och verkar.

I vår tid finns mycket likgiltighet i vår sekulariserade miljö men också en ny nyfikenhet på den kristna tron och den Katolska kyrkan.

Hur kan vi leva ut detta på ett helgat och kärleksfullt sätt, i både ord och handling? Speciellt i arbetsmiljöer som är kvalificerade och krävande, såsom inom bank- och affärsvärlden, inom företag och sjukvård, inom politiskt arbete, inom vetenskapligt arbete och kulturarbete?

I vår tid finns mycket likgiltighet i vår sekulariserade miljö men också en ny nyfikenhet på den kristna tron och den Katolska kyrkan. Hur kan vi bäst utnyttja detta positiva läge i vårt land och ge ett kraftfullt vittnesbörd om vår Herre i vårt dagliga arbete?”

Prelaten lyssnade noggrant och kom sedan med ett mycket passande och vist svar. Han sammanfattade det hela kort och pregnant: ”Var ett föredöme!” Att vara ett föredöme på sin arbetsplats, i sin närmiljö, väger mer än tusen ord. Människor ser vårt liv. De vet att vi är kristna. De relaterar vårt liv, våra handlingar och vår livsinställning, våra principer och vårt engagemang till att vi följer Kristus och är intrycket positivt, öppnar det hjärtats dörrar. Att utföra sin vardagskallelse på bästa sätt och med excellens, att med Guds hjälp sträva efter att i allt vara ett föredöme och att söka möta andras behov i vår arbetssituation och vardag, smälter hjärtan och ger utrymme för Kristus att verka. Detta är nödvändigt och den bästa vägen att konkret vara ett vittne i vardagen.