Prelatskyrkan stängs tillfälligt

Prelatskyrkan Santa Maria della Pace i Rom kommer att vara stängd de kommande dagarna tills vi meddelar något annat. Det handlar om att flera personer som tagit hand om kyrkan insjuknat i Covid. Vi vill därför ta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Prelatkyrkan Santa María della Pace (Rom).

Sedan några månader tillbaka har man i Santa Maria della Pace tagit de vanliga åtgärderna genom att tvätta händerna, använda anvisade ansiktsmaskar, hållit avstånd, etc. Trots detta har de haft fall av Covid och därför bestämt att ta denna försiktighetsåtgärd, särskilt med tanke på det höga antalet smittade i Rom just nu.

På dörren till prelatskyrkan har man satt ut mässchema för de närmaste församlingarna (Sant'Eugenio, Sacro Cuore Immacolato di Maria y San Roberto Bellarmino) där det är lättare att hålla stora avstånd mellan kyrkobesökarna.

De kommer att utnyttja denna stängning för att göra extraordinär renhållning och reparationer. Man vill öppna kyrkan för besökare så snart det är möjligt.