Antal artiklar: 5

Prelatskyrkan stängs tillfälligt

Prelatskyrkan Santa Maria della Pace i Rom kommer att vara stängd de kommande dagarna tills vi meddelar något annat. Det handlar om att flera personer som tagit hand om kyrkan insjuknat i Covid. Vi vill därför ta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Aktuellt

Den 6 oktober. Webbkamera i Santa Maria della Pace.

Den 6 oktober är årsdagen av den helige Josemarías helgonförklaring. kl. 19.00 och en timme framåt kommer en webbkamera streama bilder på kistan där Opus Deis grundare är begraven. De som vill kan koppla upp sig från denna hemsida eller från kanaler i Youtube, Instagram och Facebook.

Nyheter

Mässan på den helige Josemarías högtidsdag sänds online. Mässan firas för alla som avlidit under pandemin.

Den 26 juni 2020 kommer Opus Deis hemsida visa bilder på den plats där den helige Josemaría vilar. Detta sker på förmiddagen. På eftermiddagen kommer Msgr. Fernando Ocáriz att fira en mässa i prelatskyrkan Vår Fru av friden. Mässan börjar kl 19.00 och den kommer att firas för alla dem som avlidit under pandemin.

Aktuellt

Santa Maria della Pace, Opus Deis prelatskyrka

Opus Deis prelatskyrka i Rom är tillägnad Santa Maria della Pace (Vår Fru av freden). Vi påminner här om denna kyrkas historia i vilken den helige Josemaría Escrivá är begraven. Den 2 maj är kyrkans invigningsdag.

Aktuellt

Den salige Álvaro i Santa Maria della Paces krypta

Mottagande av den salige Álvaro del Portillos kvarlevor i Santa Maria della Pace. Kvarlevorna har vilat i kryptan sedan hans bortgång och har lagts där igen efter den tillfälliga förflyttningen till basilika San Eugenio

Nyheter