Prelatens resa till Frankrike: “Glada i hoppet”

Från den 1 till den 5 augusti gjorde Opus Deis prelat, Msgr Fernando Ocáriz, ett pastoralt besök i Frankrike. Där fick han träffa många medlemmar i Opus Dei och vänner till prelaturen, och uppmanade dem att leva “glada i hoppet”.

Msgr Fernando Ocariz pastoral besök i Frankrike

1 och 2 augusti3 augusti4 augusti5 augusti


1-2 augusti

Många som träffade Msgr Ocáriz i Frankrike ser honom som “lite fransk”, eftersom han är född i Paris. Enligt prelaten var det främsta målet med hans resa “att uppmuntra alla att vara trogna Jesus Kristus och att alltid vara glada”.

I början av sin resa besökte prelaten Fontneuve, ett Opus Dei –center i Neuilly som erbjuder aktiviteter för unga flickor, och Garnelles, ett kulturellt centrum vid Seine-floden.

Msgr Ocáriz utvecklade huvudbudskapet som han ville framföra under dessa dagar i Frankrike: “Den kristne är kallad att vara glad, att ha ett gott humör och förmedla frid. Varför? För att han är Guds högt älskade barn”. Denna glädje kan bestå även i svåra stunder genom bön och förening med Jesus Kristus. Deltagarna fick också tillfälle att ställa egna frågor till prelaten. Han sade bland annat: “Det bästa sättet att hjälpa någon på vandringen mot sanningen är och kommer alltid att vara genom vänskap”.


3 augusti

Msgr Ocáriz reste från Paris till den lilla orten Couvrelles för att hälsa på medlemmar i Opus Dei som är där för att delta i en kurs för kristen fortbildning. Förutom från Frankrike fanns där kursdeltagare från Filippinerna, Mellanöstern, Italien och Spanien. Dessa berättade om projekt som pågår i deras hemländer.

Prelaten talade om överlåtelse åt Herren, som gör att vi kan “förbli unga trots att åren går”, och de heligas gemenskap: “Vi lever inte som isolerade individer: alla våra handlingar och böner har en inverkan på andras liv”. Liksom vid andra tillfällen under sin resa underströk han vikten av kristen glädje och frihet: “När man älskar gör man saker i frihet”.

Msgr Ocáriz planterade ett ginkgoträd i husets trädgård, liksom även hans företrädare, den salige Álvaro del Portillo och Msgr Javier Echevarría gjorde 1988 respektive 2011. Ginkgon symboliserar varaktighet.


4 augusti

Den 4 augusti besökte prelaten den Mirakulösa Medaljongens kapell i rue du Bac. Dagen innan hade han berättat för några personer vilka särskilda böneämnen han skulle anförtro Jungfru Maria: Kyrkan och Påven, Opus Deis medlemmar och prelaturens apostoliska initiativ i hela världen.

Msgr Ocáriz besökte även den spanska församlingen i Paris, där han själv hade blivit döpt den 18 november 1944.


5 augusti

På sin femte dag i Paris träffade prelaten några familjer.

På sin femte dag i Paris träffade prelaten några familjer under avslappnade former. Familjerna berättade om sina liv och fick även, liksom många andra personer under dessa dagar, anförtro några personliga böneintentioner åt Msgr Ocáriz. “Han hjälpte oss att erfara skönheten i Opus Deis anda, som är fräsch och aktuell”, förklarar en familjefar som kom med sin fru och sina barn.