Prelatens meddelande (7 januari 2023)

Opus Deis prelat sänder sin välsignelse för det nya året och meddelar att den extraordinarie Generalkongressen kommer att äga rum den 12 till den 16 april.

Rom, den 7 januari 2023

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Den liturgiska jultiden går mot sitt slut. Jag föreslår att ni ber Herren att — som en frukt av att ha betraktat mysteriet att ett barn som är Gud har fötts åt oss (jfr Jes 9:6) — han med sin nåd må förstärka vår verkningsfulla önskan att leva för andra.

Som ni vet kommer en extraordinarie Generalkongress att äga rum på det nya året. Där ska man — som påven har bett om — diskutera lämpliga ändringar av Prelaturens stadgar. Jag meddelar er härmed att den kommer att äga rum under påskveckan, från den 12 till den 16 april.

Naturligtvis får dessa förändringar inte påverka något som är väsentligt för Verket så som vi fått ta emot det av den helige Josemaría. Istället handlar det om att, så som den Helige Fadern har anvisat, skydda och värna vår karisma. (Ad charisma tuendum).

Jag bad er alla att skicka mig era förslag om stadgarna, mot bakgrund av påvens anvisningar. Även om många av er inte har skickat några förslag — med tanke på att det rör sig om ett juridiskt dokument — så har många ändå kommit in hittills. Jag tar också varje dag emot — och jag tackar Gud för detta — er önskan om att vara trogna och att gå samman för att göra Opus Dei under rådande omständigheter.

Alla dessa förslag kommer nu att sammanställas för att förbereda det material som ska läggas fram för granskning och godkännande av kongressen, och resultatet kommer sedan att skickas till den Heliga stolen.

Jag räknar med era böner för att kunna slutföra detta arbete på bästa möjliga sätt.

Jag sänder er min allra mest tillgivna välsignelse för det nya året,

Er fader

Fernando Ocáriz