Prelatens meddelande (7 augusti 2023)

Opus Deis prelat tackar för bönerna om att hans resor till Filippinerna och Indonesien ska bära frukt. Han ber om fortsatta böner för hans förestående resor till Australien och Nya Zeeland och för Världsungdomsdagen.

Jakarta, den 7 augusti 2023

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

När vi nu närmar oss slutet av min vistelse i Filippinerna och Indonesien vill jag med dessa rader tacka er för ert stöd i bön för det apostoliska arbetet i dessa asiatiska länder. Samtidigt ber jag er att fortsätta att be för denna resa, som inom kort kommer att fortsätta i Australien och Nya Zeeland.

I alla Verkets regioner, med alla de olika kulturer och seder som berikar helheten, upplever vi - tack vare Gud och vår Faders och er trohet - en magnifik enhet i andan och som familj. Vi försöker leva denna enhet som en gåva och som något som var och en av oss tar ansvar för; dess ursprung är kärleken, som utvidgas till broderskap och apostolisk iver.

Försumma inte att be för frukterna av Världsungdomsdagen i Lissabon, som ett ytterligare uttryck för enheten med påven i Rom. Vi ber att de unga, som är kyrkans nutid och framtid, omsluts av Vår Fru av Fatimas moderliga mantel.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er fader

Fernando Ocáriz