Prelatens meddelande (24 maj 2022)

Opus Deis prelat ber oss känna efter för att förstå andras glädje och lidande. Vi kan be jungfru Maria om hjälp med detta.

Rom den 24 maj 2022

Mina älskade barn: må Jesus vaka över er!

I psaltaren kan vi läsa: »Be mig, så ger jag dig folken som arv och hela jorden som egendom« (Ps 2:8). Dessa ord talar om Jesus Kristus och genom honom och med honom även om var och en av oss. Inget mänskligt är främmande för en kristen.

Detta är en verklighet som vi kan känna inom oss. All glädje och allt lidande i världen är därför en del av vår glädje och vårt lidande. Detta gör oss också »ihärdiga i bönen« och samtidigt glada i hoppet (Rom 12:12).

Låt oss vända oss till vår Moder, jungfru Maria, nu särskilt i maj.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er

Fernando Ocáriz