Prelatens meddelande (23 mars 2022)

Opus Deis prelat meddelar att han den 25 mars kommer att publicera ett brev om trohet och inbjuder oss att delta i den vigning som, samma dag, den Helige Fadern kommer att göra av Ryssland och Ukraina till Marias obefläckade hjärta.

Rom, den 23 mars 2022

Jag skriver till er igen för att meddela att ni den 25 mars kommer att få ett längre brev, daterat 19 mars, om trohet. Det kommer inte att finnas någon hänvisning till konstitutionen Praedicate Evangelium, eftersom det skrevs innan den publicerades och å andra sidan, föremålet för brevet inte har ett direkt samband med nämnda dokument.

Den dagen, Herrens bebådelsedag, kommer påven Franciskus att viga Ryssland och Ukraina till Marias obefläckade hjärta. Låt oss förena oss med den Helige Fadern i tillit till vår Moders kraftfulla förbön. Låt oss gå till den vars bön är allsmäktig så att hon förändrar människors hjärtan och att vi alla blir redskap för fred.

Jag får nyheter från olika platser om många initiativ som ni, tillsammans med så många människor av god vilja, främjar för att hjälpa krigets offer. Herren kommer att välsigna dessa ansträngningar med riklig frukt: frid, lugn, glädje. Som den helige Josemaría brukade säga måste vi kristna "dränka det onda i ett överflöd av gott".

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er Fader

Fernando Ocáriz