Prelatens meddelande (12 augusti 2022)

Med anledning av förnyelsen av Verkets invigningen -den 15 augusti - till Marias ljuva hjärta, inbjuder Opus Deis prelat att verkningsfullt förnya allas längtan efter helighet och apostolat som visar sig genom en daglig trohet med glädje och hopp.

Rom, 12 de augusti 2022

Mina kära, må Jesus vaka över mina döttrar och söner!

Den 15 augusti, högtiden av Jungfru Marias upptagning till himlen, kommer vi att göra som vi gör varje år och förnya den vigning av Verket till Jungfru Marias obefläckade hjärta, som vår fader först gjorde i Loreto 1951.

Låt oss efter den helige Josemarías exempel hålla mycket levande i våra hjärtan avsikten att värna om Verket i kyrkans och människornas tjänst.

Därför uppmuntrar jag er att verkningsfullt förnya er längtan efter helighet och apostolat i samverkan med Guds nåd. Denna längtan visar sig genom en daglig trohet med glädje och hopp, trots våra personliga tillkortakommanden.

Verket ligger verkligen i händerna på var och en av oss vilket innebär på en och samma gång både Guds gåva och vårt eget ansvar. Som jag skrev till er för några månader sedan: "med Guds nåd kan vi genom de skiftande historiska omständigheter skapa Verkets kontinuitet i trohet mot dess ursprung. Det handlar om att bevara den väsentliga kontinuiteten mellan det förflutna, nuet och framtiden, vilket hör till en levande verklighet." (Herdebrev, 19-III-2022). Låt oss förnya föresatsen att vara trogna genom att ta vår tillflykt till den heliga Marias moderliga förböner.

Följ med mig i bön på min resa till Jerusalem om några dagar, och låt oss tillsammans be för den Helige Faderns intentioner, särskilt inför det kommande konsistoriet i slutet av månaden.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er

Er fader

Fernando Ocáriz