Prelatens meddelande (10 september 2022)

Opus Deis prelat uppmanar oss att sätta tabernaklet i centrum för våra liv.

Prelatens meddelande (10 september 2022)

Rom, 10 september 2022

Mina kära, må Jesus vaka över mina döttrar och söner!

Under mina dagar i det heliga landet höll jag er särskilt närvarande i min bön, i vetskap om att jag var åtföljd av er bön. När jag besökte alla de heliga platserna föreställde jag mig naturligtvis Herren där, samtidigt som jag tänkte på att han alltid är med oss i varje tabernakel. Jag kan inte låta bli att skriva dessa ord av vår Fader, som vi alla känner väl till: "Min son, om tabernaklet är dina tankars och förhoppningars centrum, hur rikliga kommer inte din helighets och ditt apostolats frukter att bli!" (Smedjan, nr 835). Låt oss varje dag försöka göra dem till våra egna.

Fortsätt att be för det arbete som påven har anförtrott oss för att få verkets stadgar att överensstämma med Motu Proprio Ad charisma tuendum. I Generalrådet och Centralrådet har vi redan påbörjat de nödvändiga utredningarna för att kunna fullfölja uppgiften.

Den 15 september minns vi valet av den salige Alvaro; låt oss be om hans förbön och låt oss, precis som den helige Josemaría rådde oss, försöka efterlikna hans trohet.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er fader

Fernando Ocáriz