Prästvigning i Rom

Den 25 maj kommer 29 medlemmar av Opus Dei att prästvigas av biskop Paul Toshihiro Sakai, hjälpbiskop i Osaka-Takamatsu (Japan). Ceremonin kommer att äga rum i Sant’Eugenio-basilikan i Rom.

Biskop Paul Toshihiro Sakai, hjälpbiskop i Osaka-Takamatsu (Japan), kommer att prästviga 29 diakoner från prelaturen Opus Dei. Kandidaterna kommer från 19 länder och är:

 • Cecil Otieno Agutu (Kenya)
 • Ricardo Alanís Cristóforo (Mexiko)
 • Chinwike Simon-Jude Asolibe (Nigeria)
 • Renie Cavales Toco (Filippinerna)
 • Gaétan Cœurderoy (Frankrike)
 • Javier de Juan Pardo (Spanien)
 • José de la Pisa Pérez de los Cobos (Spanien)
 • Juan Carlos Díaz Palacio (Mexiko)
 • Jordi Farreras Tió (Spanien)
 • Matteo Frondoni (Schweiz)
 • Abraham Geraldez Briones (Filippinerna)
 • Pedro Gil Nogués (Kamerun)
 • Clemens Maria Gudenus (Österrike)
 • Jaime Hernández Ojeda (USA)
 • Juan Pablo Hinojosa Gómez (Australien)
 • Javier Jauquicoa Martinena (Spanien)
 • Francisco Javier Jiménez Aguilar (El Salvador)
 • Carlos Augusto Lisboa Santos (Brasilien)
 • Djuna Pascal Mansinsa Mvuala (D.R. Kongo)
 • José Angel Márquez Urízar (Mexiko)
 • José María Morales de Álava (Sverige)
 • Daniele Mottura (Italien)
 • Wai Leung Ng (Kina)
 • Marcial Eleno Núñez Álvarez (Paraguay)
 • José Fernando Pérez Aguilar (Mexiko)
 • Álvaro Piquer Altarriba (Spanien)
 • Alberto Hikaru Shintani (Japan)
 • Roberto Sorrenti (Italien)
 • Agustín Torres Gómez (Mexiko)

Berättelser om framtida präster

Djuna Pascal Mansinsa, född 1988 i Kinshasa, tog sin examen som maskiningenjör 2013 från University of Kinshasa. Han arbetade i tre år på Monkole Hospital med underhåll av utrustning och anläggningar. Han kom till Rom 2018 för att ta sin kandidatexamen i teologi och håller nu på att avsluta sin avhandling i biblisk teologi om typologisk exeges i patristiken.

Italienaren Roberto Sorrenti, 53 år, kommer också att prästvigas. I mer än 20 år arbetade han på ELIS-centret i Rom, där han ansvarade för relationerna med de företag som stöder centret och främjade utvecklingen av universitetsexamen i digital teknik, som ges genom ett avtal med Polytekniska universitetet i Milano. Arbetslivet är en privilegierad plats för att bygga långsiktiga relationer", säger Roberto och tänker på sitt framtida prästämbete. "En faktor som håller dessa relationer vid liv är att hjälpa andra att arbeta för det gemensamma bästa och för de nya generationerna, och detta inte bara med vackra ord utan med konkreta projekt.

Det finns också asiatiska kandidater, till exempel Wai Leung Ng (Billy). Billy är född 1989 i Hongkong och har studerat språkvetenskap och engelskspråkig litteratur samt pedagogik. Han arbetade i flera år som lärare i engelska, etik och religion vid Tak Sun High School, där han kom till tro som elev och döptes vid 17 års ålder. Efter att ha avslutat sina studier i moralteologi skriver han nu en avhandling om "Förenligheten mellan begreppen naturrätt i konfucianismen och kristendomen". "I mitt land finns det ett stort behov av apostolat gentemot människor med andra religiösa traditioner", säger han, "så att de lär känna och älska Jesus Kristus. Jag ber om era böner för att detta ska kunna förverkligas och för att jag som präst ska kunna göra min del i detta projekt på ett bra sätt.

Alberto Hikaru Shintani är född i São Paulo i Brasilien, där han tillbringade sin barndom. Han är den femte i en syskonskara på sju och hans familj kommer ursprungligen från Japan, dit han återvände för att studera japansk historia på universitetet. Efter att ha avlagt sin examen vid Kobe University och därefter en magisterexamen vid Kyoto University arbetade han som forskare vid Japan Society for the Promotion of Science och vid en japansk icke-statlig organisation som stöder sociala projekt i utvecklingsländer. Han var också föreståndare för Seido Cultural Center, ett Opus Dei-universitetsboende i Ashiya. "Jag har lärt mig mycket", säger Hikaru med tanke på prästämbetet, "av erfarenheten av att leva både i ett land med kristna rötter (Brasilien) och i ett land där den genomsnittliga unga människan aldrig har haft kontakt med det transcendentala (Japan); där inser man att oavsett den kulturella miljön är det man söker i slutändan alltid detsamma: en mening med sin tillvaro, en kärlek till sitt liv, en anledning att gå upp varje morgon. Jag tror att prästens gestalt kan påminna oss om att svaret på alla dessa längtan redan finns, att det har ett namn och ett ansikte, det är Kristus, och att han dessutom tar initiativ till att söka upp oss". 

Chinwike Asolibe är nigerian. Efter en examen och forskarstudier i hydrogeologi vid University of Benin undervisade han i flera år på skolor i Warri, Lagos och Benin City. Han säger att det har varit en bra erfarenhet att arbeta med att utbilda unga människor och hjälpa dem att möta framtiden och fatta beslut med tillförsikt. Han håller nu på med en doktorsavhandling om evangeliseringen av Lagos genom fäderna i La Société des Missions Africaines (SMA). Som präst är hans stora önskan att få ägna sig åt att se till att det frö av det glada budskapet som missionärerna i Västafrika har planterat under de senaste 150 åren slår rot i livet hos så många människor i Nigeria, så att de kan bli sanna bärare av evangeliet.

Jaime Hernández är en ung läkare som kommer från USA. Han är född i Mexiko, specialiserade sig på kardiologi i Spanien och ägnade sig sedan åt behandling av hjärtarytmier i USA. "Jag ser mitt arbete som präst i kontinuitet med min kallelse som läkare. Jesus var också läkare, nästan alla hans första mirakel var botande. Många gånger kommer mitt arbete som präst också att vara att bota, med Herrens nåd genom sakramenten, genom att lyssna, ledsaga och ge tillgivenhet. Det fyller mig med entusiasm att kunna hjälpa till att förnya människors hjärtan så att de slår med rytmen av Kristi hjärta. Detta är varje människas djupaste längtan och det som ger människan mening.

Juan Carlos Díaz Palacio, som är född i Mexico City, studerade vid Universidad Panamericana i Guadalajara, Jalisco, där han tog examen i industriell teknik med specialisering i Operations Management. Under sitt yrkesliv utvecklade han projekt inom datorsimulering av industriella processer och tjänster och samarbetade på en kommunikations- och reklambyrå. Efter en kort period som lärare vid Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, åkte han till Rom för att studera teologi. När han tänker på sitt framtida prästerliga arbete inspireras han av de ord som påven Franciskus riktade till prästerna i Rom i augusti 2023: "Vi måste se på Jesus, på den medkänsla med vilken han ser vår sårade mänsklighet, på den frikostighet med vilken han offrade sitt liv för oss på korset"; och han kommenterar: "Det är så jag vill presentera Kristus för andra, så att de kan uppmuntras att se på honom".