17 frågor om Prelaturen

Vilken skillnad finns det mellan en vanlig katolik och en person i Opus Dei? Varför finns det inte flera prelaturer? Tillhör lekmännen också prelaturen, eller är det bara prästerna? Vi har samlat de 17 vanligaste frågorna och här finns de korta svaren.

Bild Toni Blay

Med anledning av den 25:e årsdagen av upprättandet av Opus Dei som personalprelatur har vi till Prof. Carlos José Errázuriz, rådgivare för Troskongregationen, ställt de vanligaste frågorna om den här tämligen nya juridiska formen i Kyrkan.

Läs de 17 frågorna i avsnittet "VANLIGA FRÅGOR" eller ladda ner dem i pdf.

1. Vad är en personalprelatur?

2. Hur uppstår en personalprelatur?

3. Sedan när finns det personalprelaturer i Katolska kyrkan?

4. Hur många personalprelaturer finns det idag? Varför finns det inte flera?

5. Vad har och har inte personalprelaturer gemensamt med stiften, ordnar och rörelser?

6. Vad var Opus Dei innan det blev en personalprelatur? Hur skiljer sig stadgarna från 1950 från dem som gäller idag?

7. Har Opus Dei större självständighet sedan det blivit en personalprelatur? Kan man tala om Opus Dei som en kyrka i Kyrkan?

8. Vilket är Opus Deis uppdrag? Finns det något eget i detta uppdrag som andra organisationer i Katolska kyrkan inte har?

9. Hur styrs prelaturen Opus Dei? Vem leder den?

10. Hur finansieras Opus Dei?

11. Vem beror Opus Deis prelat av? Vem utnämner honom?

12. Tillhör lekmännen också prelaturen, eller är det bara prästerna?

13. Vilken skillnad finns det mellan en mer eller mindre praktiserande vanlig katolik och en person i Opus Dei?

14. Hur är det möjligt att det krävs en särskild kallelse för att vara medlem i en prelatur?

15. Vad åtar sig en person som blir medlem i Opus Dei?

16. Vilket förhållande har Opus Dei som institution med stiftet? Samarbetar Opus Dei också med ordnar och andra organisationer i sitt pastorala arbete?

17. Vilka förmåner får stiftet där medlemmar i Opus Dei verkar?