Antal artiklar: 40

Allt ligger i Guds händer

Mark är en företagare som arbetar inom byggbranschen i Skottland och han berättar hur han ber på jobbet och när han kommer hem. En berättelse för att fira 75 år av Opus Dei i Storbritannien.

Personligt

Lära sig av den helige Josef

En läromästare för det inre livet, en arbetare hängiven sitt arbete, en Guds trogne tjänare som ständigt umgicks med Jesus: detta är den helige Josef. Genom den helige Josef lär sig den kristne vad det innebär att tillhöra Gud och samtidigt vara helt och fullt bland människor och helga världen.

Be med den helige Josemaría

Vår moder, lär oss att umgås med din Son

Med anledning av majmånad återger vi här några tankar om Jungfru Maria, tagna ur ”Smedjan”.

Be med den helige Josemaría

Påven Franciskus undervisar om bönen

Den helige Josemaría insisterade på att det är nödvändigt att be för att lära känna Jesus Kristus och att kunna göra honom känd. För att hjälpa oss att fördjupa oss i denna nödvändiga bön har påven Franciskus hållit en serie av audienser på temat. Vi har samlat dem i en gratis e-bok.

Kristet liv

Böneliv

Var uthållig i bönen. Håll ut även om din ansträngning verkar fruktlös. Bönen är alltid fruktbar (Den helige Josemaría, Vägen, 101).

Be med den helige Josemaría

«David lär oss att göra allt i dialog med Gud. Glädje och skuld.»

Under onsdagens allmänna audiens fortsatte påven Franciskus sin katekes om bönen. Han reflekterar över kung Davids historia. Han sade att David hade en poets själ: bakom tingen urskiljer hans blick ett större mysterium. Påven riktade sin uppmärksamhet på David, en kontrastens man: helgon och syndare, förföljd och förföljare, offer och bödel. Men den röda tråden i Davids liv är bönen.

Nyheter

Att tala med Gud

Du har skrivit till mig: ”Att be är att tala med Gud. Men om vad?” Om vad? Om honom och om dig, om glädjeämnen och bekymmer, om framgångar och motgångar, om höga mål och vardagliga sorger … Om dina svagheter. Tacksägelser och böner. Att älska och att sona. I korthet: att lära känna honom och dig själv, att ”umgås”. (Vägen, 91)

Be med den helige Josemaría

Bönen öppnar dörren för Gud

Den fjärde katekesen i påven Franciskus serie om bönen.

Kyrkan och Påven

Meddelande från prelaten (10 augusti 2019)

Från Kanada talar Msgr Ocáriz om bönen och hur viktigt det är att vår bön är personlig och förtröstansfull. Han ber den helige Ande om att hjälpa oss upptäcka nya dimensioner i bönen varje gång vi ber.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från prelaten (1 september 2018)

I detta meddelande uttrycker prelaten sitt stöd för påven och ber oss alla att be för honom. Han uppmuntrar oss också att återupptäcka Gud som kallar oss personligen.

Herdabrev och meddelande