Tagg: Bön

36 träffar på "Bön"

«David lär oss att göra allt i dialog med Gud. Glädje och skuld.»

Under onsdagens allmänna audiens fortsatte påven Franciskus sin katekes om bönen. Han reflekterar över kung Davids historia. Han sade att David hade en poets själ: bakom tingen urskiljer hans blick ett större mysterium. Påven riktade sin uppmärksamhet på David, en kontrastens man: helgon och syndare, förföljd och förföljare, offer och bödel. Men den röda tråden i Davids liv är bönen.

home

Att tala med Gud

Du har skrivit till mig: ”Att be är att tala med Gud. Men om vad?” Om vad? Om honom och om dig, om glädjeämnen och bekymmer, om framgångar och motgångar, om höga mål och vardagliga sorger … Om dina svagheter. Tacksägelser och böner. Att älska och att sona. I korthet: att lära känna honom och dig själv, att ”umgås”. (Vägen, 91)

Meditationstexter

”Att be är att tala med Gud. Men om vad?”

Du har skrivit till mig: ”Att be är att tala med Gud. Men om vad?” Om vad? Om honom och om dig, om glädjeämnen och bekymmer, om framgångar och motgångar, om höga mål och vardagliga sorger ... Om dina svagheter. Tacksägelser och böner. Att älska och att sona. I korthet: att lära känna honom och dig själv, att ”umgås”. (Vägen, nr. 91)

" Kristus lever fortfarande"

Lev tillsammans med Kristus! Du måste försätta dig i Evangeliet, som ännu en person som lever tillsammans med Petrus, Johannes, Andreas … för Kristus lever fortfarande: Jesus Christus, heri et hodie, ipse et in saecula! … Jesus Kristus lever, nu som igår: han är densamme, i evigheters evighet! (Smedjan, nr. 8)

" Allt kan och bör föra oss till Gud"

Det brådskar att sprida ljuset från Kristi lära. Samla troskunskap, fyll dig med klara idéer och med det kristna budskapet i dess fullhet, så att du sedan kan ge det vidare till andra. Vänta inte på att Gud skall skänka dig särskilda ingivelser, för han saknar skäl att ge dig dem, så länge som du förfogar över konkreta mänskliga medel: studier och arbete. (Smedjan, nr. 841)

"Fromma som barn"

Då jag just nu betraktade mitt elände, Jesus, sade jag till dig: Låt dig luras av din son, liksom dessa goda fäder, snälla pappor, som i sina barns händer lägger de presenter de själva vill få av dem… eftersom de vet mycket väl att barnen inte har någonting att ge dem. Och vilken glädje känner väl inte både far och son, trots att de båda känner till hemligheten! (Smedjan, nr. 195)

"Dagliga stunder av bön"

Om du verkligen önskar vara en botgörande själ - botgörande och lycklig - måste du framför allt försvara dina dagliga stunder av bön - intim, generös, lång bön - och se till att inte bara förlägga dessa stunder till tider som du råkar ha lediga, utan till en fast tidpunkt, om det är möjligt. Ge inte efter i dessa detaljer. Låt dig bli en slav under din dagliga tillbedjan, så försäkrar jag att du ständigt kommer att vara lycklig. (Plogfåran, nr. 994)

"Ett ständigt pågående böneliv"

Fader, sade du: jag gör så många misstag, så många felsteg. Det vet jag redan, svarade jag dig. Men Gud vår Herre, som också vet det och tar med det i sina beräkningar, begär bara att du skall vara ödmjuk och erkänna det, och kämpa för att korrigera dig, för att tjäna honom bättre och bättre för varje dag som går, med mera inre liv, med ständig bön, med fromhet och genom att använda alla lämpliga medel för att helga ditt arbete. (Smedjan, nr. 379)