Påven Franciskus telegram efter Opus Deis prelats bortgång

I ett telegram till Prelaturens hjälpvikarie Msgr. Fernando Ocáriz framförde påven Franciskus på tisdagen sina kondoleanser över bortgången av Opus Deis prelat Javier Echevarría:

Msgr. Fernando Ocáriz Braña
Opus Deis hjälpvikarie
Rom

Jag har just tagit del av den sorgliga nyheten om den oväntade bortgången av biskop Javier Echevarría Rodríguez, Opus Deis prelat, och jag vill framföra mina kondoleanser till alla Opus Deis medlemmar, samtidigt som jag tillsammans med er tackar Gud för hans faderliga och generösa vittnesbörd som präst och biskop. Han följde den helige Josemaría Escrivás och den salige Alvaro del Portillos föredöme som ledare för denna familj när han vigde sitt liv åt att ständigt tjäna kyrkan och själarna i kärlek.

Jag upplyfter en brinnande bön till Herren för denna trogna tjänare, att han må ta emot honom i den eviga glädjen. Med tillgivenhet anförtror jag honom åt Vår Moders beskydd, Jungfru Maria av Guadalupe, då han överlämnade sin själ till Gud på hennes festdag. Med dessa känslor, och som ett tecken på tro och hopp i den uppståndne Kristus, ger jag er alla den trösterika apostoliska välsignelsen.

Vatikanen, den 13 december 2016

Franciscus