Antal artiklar: 1

Påven Franciskus kallar till gemensam bön för ett slut på pandemin

Nu på onsdag den 25 mars, klockan 12, inbjuder Påven Franciskus alla kristna att tillsammans be Herrens bön för ett slut på pandemin. Samma syfte har den andakt som påven kommer att hålla fredag den 27 mars, klockan 18 i Peterskyrkan

Om Påven