På den helige Severinus minnesdag

I Villa Tevere, Opus Deis högkvarter, bevaras av den helige Severinus' kvarlevor, en romersk soldat som på 100- eller 200-talet led martyrdöden för sin tro. I prelaturens centra firas vanligtvis en votivmässa för att hedra den helige Severinus den 8 november.

Den helige Josefs kapell i Villa Tevere. Under altaret finns den helige Severinus reliker.
Den helige Josefs kapell i Villa Tevere. Under altaret finns den helige Severinus reliker.

År 1957 gav kardinal Marcello Mimmi, ärkebiskop av Neapel, den helige Josemaría helgonets reliker, som förvarades i sakristian i kyrkan Gesù Vecchio. Detta berättas av författaren Carmela Politi Cenere i hennes bok Napoli e le certezze di san Josemaría (Rolando Editore, 2010).

Severinus reliker donerades i mitten av 1800-talet av påven Gregorius XVI till den neapolitanska Matteus- och Franciskus-kyrkan, varifrån de flera år senare överfördes till Gesù Vecchio-kyrkan.

enligt traditionen är han en romersk soldat
som blev martyr på 100- eller 200-talet

I Neapel utgör vördnaden för reliker en av de saker som mest fascinerar besökarna i stadens kyrkor. I kyrkan Gesù Vecchio, samma kyrka där relikerna från den helige Severinus förvarades, finns ett kapell med två höga sidoväggar som är helt täckta av relikskrin, vart och ett tydligt identifierat med det helgon vars kvarlevor bevaras.

En av katedralens största skatter är den berömda reliken från Neapels skyddshelgon Sankt Jennaro, den berömda reliken av hans blod.

En romersk soldat under kristendomens första århundraden.

Man vet inte mycket om den helige Severinus liv: enligt traditionen är han en romersk soldat som blev martyr på 100- eller 200-talet. Martyrologium Romanum från 1930 tillägger att han blev martyr under Diocletianus och att hans reliker bevarades i romerska katakomber.

Hans figur förknippas med de fyra romerska martyrerna på Via Labicana. Severinus betyder sträng, fast: namnet kan vara en postum titel till minne av hans martyrskap.

En sammanfattning av den komplexa historien om dessa reliker, där det fortfarande finns saker att undersöka, finns i Juan Miguel Ferrer's artikel El culto al mártir san Severino (här på spanska).

Idag vördas denna martyrs reliker i ett oratorium tillägnat den helige Josef i Villa Tevere.
Idag vördas denna martyrs reliker i ett oratorium tillägnat den helige Josef i Villa Tevere.

Relikerna av den helige Severinus i Rom

Idag vördas denna martyrs reliker i ett oratorium tillägnat den helige Josef i Villa Tevere. 1958 beviljade Heliga stolen Opus Dei-centren rätt att fira mässan för Sankt Severinus den första november, utan andra minnesdagar.

Den helige Josemaría ville att den heliga stolens medgivande att fira denna mässa skulle vara ett tillfälle för hans barn att stärka sin förening med verkets hjärta

Den 25 mars 2013 fastställde kongregationen för gudstjänst och sakramentens disciplin – i kontinuitet med denna rättspraxis – den 8 november (eller den närmaste dag som inte är förhindrad) som dagen för denna votivmässa som ska firas för att hedra den helige Severinus.

På så sätt knyts hans minne till den urgamla traditionen om martyrerna på Via Labicana, som firats i århundraden på detta datum.

Den helige Josemaría ville att den heliga stolens medgivande att fira denna mässa skulle vara ett tillfälle för hans barn att stärka sin enhet med verkets hjärta, just eftersom hans reliker förvaras i Villa Tevere, Opus Deis högkvarter i Rom.

För Carmela Politi Cenere är den helige Severinus reliker ett emblem för gemenskap med kyrkan och med alla städer i världen. Martyrernas kvarlevor är aldrig blod som kräver hämnd, utan tvärtom en uppmaning till förening mellan människor i Kristus, världens frälsare.