Antal artiklar: 5

Regionalvikarie

Opus Deis prelatur leds av prelaten, som utses av påven.  För att kunna utföra sin pastorala uppgift har prelaten vikarier till sin hjälp som finns i de regioner där Opus Dei verkar.

Opus Dei i Sverige

Nytt team kommer att leda Opus Dei i nordvästra Europa

Den 10 april 2022 upprättade Opus Deis prelat den nya regionen Nordvästra Europa

Om Prelaten

Nya uppdrag för msgr. Andrés Bernar

Kommentar från msgr. Andrés Bernar som lämnar uppdraget som regionalvikarie men fortsätter med sina pastorala uppgifter i Sverige:

Opus Dei i Sverige

Fader Mauricio Bravo – Opus Dei's regionala vikarie för Finland och Estland

Artikel publicerad i Fides, finska katolska tidskrift

Pressklipp

Vad är ditt livsprojekt?

Msgr Andrés Bernar predikade på den helige Josemarías minnesdag om varje människas livsprojekt: att upptäcka Guds kärlek och besvara den i full frihet

Aktuellt