Msgr Fernando Ocariz utnämner ledamöterna i Opus Deis centralråd

Msgr Fernando Ocariz, Opus Deis nye prelat, har utnämnt ledamöterna i det nya centralrådet. Centralrådet hjälper prelaten i prelaturens pastorala ledning av kvinnorna i Opus Dei.

På bilden (från vänster till höger): Rosário Líbano Monteiro, María Díaz Soloaga, Nicola Waite och Adeline de Rosny.

Msgr Fernando Ocariz, Opus Deis nye prelat, har utnämnt ledamöterna i det nya centralrådet. Centralrådet hjälper prelaten i prelaturens pastorala ledning av kvinnorna i Opus Dei.

Med godkännande från generalkongressens kvinnliga ledamöter har prelaten utnämnt Isabel Sanchez (Murcia, Spanien, 1969) till centralsekreterare och Maria Diaz (Madrid, Spanien, 1970) till centralrådets sekreterare.

Isabel Sanchez fortsätter som centralsekreterare och Maria Diaz har utnämnts till sekreterare för centralrådet

Prelaten har också utnämnt ledamöterna för olika områden av Opus Deis verksamheter och arbete med ungdomar, familjer, olika utbildningsområden och sociala initiativ. Nicola Waite (Oxford, Storbritannien, 1979), Carla Vassallo (Palermo, Italien, 1976) och Kathryn Plazek (Pittsburgh, USA, 1988) har blivit vicesekreterare. Susana Lopez (Leon, Spanien, 1971) och Rosario Libano Monteiro (Lissabon, Portugal, 1960) har utnämnts till studieprefekt respektive prefekt för assisterande numerarier. Inocencia Fernandez (Madrid, Spanien, 1954) är prokurator för förvaltningen av de ekonomiska resurserna.

Dessutom har prelaten utnämnt en delegat för varje region där Opus Dei är verksamt.

Mer information om valkongress