Mässan på den helige Josemarías högtidsdag sänds online. Mässan firas för alla som avlidit under pandemin.

Den 26 juni 2020 kommer Opus Deis hemsida visa bilder på den plats där den helige Josemaría vilar. Detta sker på förmiddagen. På eftermiddagen kommer Msgr. Fernando Ocáriz att fira en mässa i prelatskyrkan Vår Fru av friden. Mässan börjar kl 19.00 och den kommer att firas för alla dem som avlidit under pandemin.

Opus Dei hemsida kommer att sända från prelatskyrkan i realtid vid två tillfällen den 26 juni. Först mellan 10.30 och 11.30 lokal tid och sedan högtidlig mässa kl 19.00.

Webbkamera i Vår Fru av friden kl 10.30

Klockan 10.30 och under en timme kan man se den kista där den helige Josemaría ligger. Det går att nå kameran via denna hemsida och via Opus Deis officiella kanaler på Youtube, Instagram och Facebook.

Sändningen avslutas kl 11.30. Tiden gör det möjligt för personer från Asien och Oceanien bland andra att kunna delta i firandet denna dag i realtid.

Mässa med Prelaten kl 19.00

Msgr. Fernando Ocáriz kommer att fira en mässa i prelatskyrkan Vår Fru av friden där Opus Deis grundare ligger begravd. Den kommer att sändas via denna hemsida och på Opus Deis kanaler på Youtube och Facebook.

En liten grupp personer kommer att delta i mässan. Mässoffret tillägnas de medlemmar i Opus Dei och de släktingar och vänner till dem som dött på grund av coronaviruset.

Predikan kommer att vara på spanska, men kan laddas ner från denna hemsida från och med en stund innan mässan

Mässan kommer att firas på italienska. Den eukaristiska bönen kommer att vara på latin. Läsningarna och förbönerna kommer att läsas på olika språk. Predikan kommer att vara på spanska, men kan laddas ner från denna hemsida på engelska, franska, portugisiska och italienska från och med en stund innan mässan.

Mässan börjar kl 19.00 lokal tid. Att fira mässan vid denna tidpunkt gör det lättare för personer i Amerika, Afrika och Europa att följa mässan. På dessa platser är möjligheterna att röra sig fritt fortfarande begränsade. De som inte kan vara med i realtid, till exempel de som bor i Oceanien, där det är natt då, kan se mässan via Youtube efteråt.