Månadsreträtt oktober 2021 #Hemifrån

Opus Deis grundande: Kallelse till Opus Dei, en kallelse till helighet mitt i världen ... Några idéer för att göra reträtten i september hemifrån.

Skylt med rubriken Månadsreträtt i oktober. Brevid en bild med ett vardagsrum.

Oktober 2021

Opus Dei, en familj i Kyrkan

Schema för reträtten

Betraktelse

Tankar för din personliga bön

Samvetsrannsakan

Betraktelse: Gud har en tanke med var och en

---o0o---

Tankar till din personliga bön

När jag ropade, svarade du mig; min själ fick kraft. Ps. 138

En första viktig inställning för att lära sig att hoppas är bön. När ingen lyssnar på mig längre, lyssnar Gud fortfarande på mig. När jag inte längre kan prata med någon eller kalla på någon, kan jag alltid tala med Gud. När det inte längre finns någon som kan hjälpa mig att ta itu med ett behov eller förväntningar som går utöver den mänskliga förmågan till hopp, hjälper han mig. När jag har störtats in i fullständig ensamhet...; om jag ber är jag aldrig helt ensam. Benedikt XVI: I hoppet är vi frälsta

Förgäves hoppas man kunna korrigera sig själv utan den helige Andes gåva. Förgäves hoppas vi kunna rena vårt hjärta genom en gigantisk viljeansträngning. Det är inte möjligt. Man måste öppna sig för relationen till Gud, i sanning och frihet. Bara så kan våra mödor bära frukt, för det är den helige Ande som bär oss framåt. Franciskus, Budorden

Insikten av vårt gudomliga barnaskap leder därför till stor inre frihet, till en djup glädje och till hoppets lugna optimism: spe gaudentes (Rom 12:12). Att inse att vi är Guds barn leder oss också att älska världen, som vår far Gud skapade god. Det leder oss till att möta livet med en tydlig medvetenhet om att det är möjligt att göra gott, att övervinna synd och att föra världen till Gud. Fernando Ocáriz, Brev om friheten

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Ord 3:5

Vill du nå mig
med din hand sök mig inte där du är,
sök mig lite längre bort
i ett annat land. Bo Setterlind

Uppdrag: att vara där man är.
Också i den löjliga gravallvarliga
rollen – jag är just de plats
där skapelsen arbetar på sig själv. Thomas Tranströmer

Den kristna tron är framför allt ett ställningstagande för människan, att hon är en varelse som inte kan reduceras till något annat och som har siktet inställt på evigheten. Joseph Ratzinger, Introduktion till kristendomen

Eftersom världen är en plats där kärleken finns och där friheten driver sitt spel utsätter den sig också för den fara som det ondas närvaro innebär. För det större ljusets skull, för frihetens och för kärlekens skull drar den sig inte för att ge sig i kast med mörkrets hemlighet. Joseph Ratzinger, Introduktion till kristendomen

Om du har fallit, så res dig med större hopp ... Det är bara egot som inte förstår att fel som rättas till hjälper oss att bli mer insiktsfulla och anspråkslösa. Den helige Josemaría, Plogfåran, nr 724 (anpassad översättning)

Vad vår Frus hopp skiljer sig från vår otålighet! Den helige Josemaría, Guds vänner, nr 286

Herren nöjde sig inte med att säga att han älskade oss: han bevisade det med sina verk, med hela sitt liv. — Och du då? Den helige Josemaría, Smedjan, nr 62

… det är nödvändigt att det i själen inte finns några vinklar och vrår som Jesu Kristi sol inte kan tränga in i. Du måste kasta ut all oro som avlägsnar dig från honom. Då kommer du att ha Kristus i ditt förstånd, Kristus på dina läppar, Kristus i ditt hjärta och Kristus i dina handlingar. Hela ditt liv – ditt hjärta och dina handlingar, ditt förstånd och ditt tal – kommer att vara fullt av Gud. Den helige Josemaría, När Kristus går förbi, nr 11

Kärlekens verk är alltid stora, även om det rör sig om till synes små saker. Den helige Josemaría, När Kristus går förbi, nr 44

Möjlig samvetsrannsakan

1. «Gratias tibi, Deus, gratias tibi! Vars och ens liv är en tacksägelsehymn. Det är så Opus Dei blir till. Du skapade det…» (Anteckningar från en betraktelse, 27/3–1975). Tackar jag Gud för Verket och för det som personer i Opus Dei gör tillsammans med sina vänner och bekanta?

2. «Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd» (Joh 4:35). Tänker jag på att Gud kanske räknar med mig för att vara delaktig i denna lilla del av Kyrkan? Kan jag väcka min entusiasm för min uppgift i Kyrkan?

3. Den helige Josemaría säger: «där era medmänniskor finns, där era drömmar finns, ert arbete, det ni brinner för, där möter ni Kristus varje dag» (Predikan Att älska världen lidelsefullt). På vilka av ovanstående platser skulle jag kunna komma Kristus närmare och sprida hans väldoft?

4. Gud valde oss innan världen blev till för att bli heliga (jfr Ef 1:4), säger den helige Paulus. Hur medveten är jag om att Gud valt ut mig och älskar mig speciellt? Vad får det mig att brinna för? Kan jag dela detta med min man och mina barn?

5. «Ärkeängeln Mikael, försvara oss i kampen, var vårt stöd mot ondskan och djävulens ränker» (Bön till den helige Mikael). Den helige Mikael är skyddspatron för Verket. Hur och när kan jag anförtro mig mer åt honom som skyddar Verket?

6. «Be mycket för påven och älska honom» (Anteckningar från ett samkväm, 11/5 - 1965). Ber jag för hela kyrkan? Ber jag särskilt för påven och biskoparna? Litar jag på att min bön kan bära frukt?

7. Rosenkransen är «ett mäktigt vapen för att vinna i vår inre kamp och tjäna andra människor» (Förord, Rosenkransen) Vad behöver jag? Vänder jag mig till jungfru Maria med mina behov? Ber vi Rosenkransen i familjen om det går?