Månadsreträtt 9/21 #Hemifrån

Glädjen hos en man eller kvinna som tillhör Gud måste vara översvallande: rofylld, smittsam, tilldragande ... Några idéer för att göra reträtten i september hemifrån.

September 2021

Där barmhärtighet och kärlek råder, där finns Gud

Schema för reträtten

Betraktelse

Tankar för din personliga bön

Samvetsrannsakan

Betraktelse: ”Om du visste vad Gud har att ge” (Joh 4:10)

---o0o---

Tankar till din personliga bön

Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig (syndare). (Jesusbönen)

Förlåtelse är svaret på barnets dröm om mirakel, genom vilken det som är trasigt blir helt igen och det som är smutsigt blir rent. Dag Hammarskjöld

Förlåta oss själva? Nej, det fungerar inte. Vi måste bli förlåtna. Men vi kan bara tro att det är så om vi själva kan förlåta. Dag Hammarskjöld

Människolivet behöver kärlek. Och vilken är då äkta kärlek? Det är den som Kristus har visat oss, barmhärtigheten. Den kärlek vi inte kan undvara är den som förlåter, som tar emot den som har gjort ont. Ingen av oss kan överleva utan barmhärtighet, vi behöver alla förlåtelse. Om mord betyder att förstöra, omintetgöra, eliminera någon, då betyder inte mord att ta hand om, sätta värde på, omfatta. Och också att förlåta. Franciskus, Reflektion över femte budordet, 17 oktober 2018

Vi brukar tala om för människor hur god, förlåtande och barmhärtig Gud är, men är vi själva levande bevis för detta? Kan människor verkligen se denna godhet, förlåtelse och förståelse levande hos oss? Bli god och barmhärtig! Låt aldrig någon komma till dig utan att gå bättre och lyckligare från dig! Bli ett levande uttryck för Guds godhet – i ditt ansiktsuttryck och i ditt varma sätt att möta människor. Moder Teresa, Hjärtats tysta bön, kap 14

Djävulen njuter väldeligen av att se en själ förtvivlad och orolig, eftersom han vet att detta hindrar henne från att helt ägna sig åt att älska och prisa Gud. Teresa av Avila, Den inre borgen

När ett hjärta är rent och enkelt kan det inte låta bli att älska, för det har upptäckt källan till kärleken, som är Gud. Den helige Jean Marie Vianney

Gud har inte gett oss sin glädje för att du ska gömma den i ditt hjärtas skrymslen, utan för att du ska dela den med andra som har förmågan att älska. Thomas av Aquino, Catena aurea

I hans kärlek fanns ingen fordran på någon annan människa, på någon annans tid, kraft, hjälp, tjänst, genkärlek, ty vad Kristus fordrade av honom var uteslutande den andra människans bästa, och han fordrade det allena för den andres skull. Sören Kierkegaard, Kärlekens gärningar

Den värdsliga visdomen menar att kärlek är ett förhållande mellan människa och människa; kristendomen lär, att kärlek är ett förhållande mellan människa – Gud – människa, det vill säga, att Gud är mellanbestämningen. Sören Kierkegaard, Kärlekens gärningar

Glädjen hos en man eller kvinna som tillhör Gud måste vara översvallande: rofylld, smittsam, tilldragande ... kort sagt, den måste vara så övernaturlig, lockande och okonstlad att den drar till sig andra så att de går kristna vägar. Den helige Josemaría, Plogfåran, nr 60

Möjlig samvetsrannsakan

1. «Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan (…). En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: “Ge mig något att dricka”» (Joh 4:6-7). Märker jag att Jesus går mig till mötes (jfr När Kristus går förbi, nr 156)? Märker jag att han står vid min sida, att han är i min familj, på min arbetsplats, när jag vilar och både när jag är ensam och när jag är med andra människor?

2. «Kvinnan sade till honom: Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten» (Joh 4:15). Hur dricker jag Jesu levande vatten? Vill jag lära känna honom bättre varje dag för att älska honom mer? Vad gör jag för att lyssna till det som Gud vill säga mig genom evangelierna?

3. «Om du visste vad Gud har att ge» (Joh 4:10). Blir jag fascinerad av att se hur mina vänner möter Jesus Kristus i sina liv? Vad gör jag för att ta emot den helige Andes insikter och öppna mig «likt en solfjäder för att nå ut till alla själar» (Plogfåran, nr 193).

4. När jag ser Jesu ömhet mot den samariska kvinnan, önskar jag att jag själv beter mig respektfullt gentemot dem i min närhet och att jag kan visa förståelse gentemot dem? Vad gör jag för att främja detta beteende och låta kärleken i mig växa? Hur skyddar jag mitt hjärta när jag har det svårt, frestas eller tvivlar?

5. «Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem» (Luk 19:5). Gör det mig glad att tänka på att Gud är en gäst i mitt hem? Vad gör jag för att mitt hem ska återspegla en kristen barmhärtighet, rättvisa, fattigdom och storsinthet?

6. «Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt» (Luk 19:8). Är jag frikostig med att erbjuda mig åt andra med den jag är och har? Hjälper jag mina barn redan när de är små att bli tjänstvilliga och generösa personer??

7. Vill jag tacka Gud för möjligheten att ge av mina talanger, min tid och mina pengar för att stå till tjänst för andra? Är jag konkret i min ansträngning för att få en fri och lösgjord ande så att jag kan följa Gud?