Biskop Javier Echevarría (Madrid, 1932 - Rom, 2016)

Biskop Javier Echevarría blev 1994 den andra prelaten i Opus Dei som efterträdare efter den salige Alvaro del Portillo.

Opus Dei - Biskop Javier Echevarría (Madrid, 1932 - Rom, 2016)Biskop Javier Echevarría.

Han var doktor i civilrätt och kanonisk rätt och prästvigdes den 7 augusti 1955. Han arbetade mycket nära den helige Josemaría Escrivá, vars sekreterare han var från 1953 ända till dennes död 1975. Biskop Echevarría är medlem i Opus Deis generalråd sedan 1966.

1975, då monsignore Álvaro del Portillo efterträdde den helige Josemaría i spetsen för Opus Dei, utnämndes Javier Echevarría till generalsekre­te­rare. 1982, när Opus Dei upprättades som personal­prelatur, blev han prela­turens generalvikarie.

Han var medlem i Kongregationen för helgonprocesser samt i Den Apostoliska Signaturens högsta domstol. Han har deltagit i Generalförsamlingen för Biskopssynoden om Amerika (1997) och Europa (1999) samt i den ordinarie Generalförsamlingen 2001 och 2005.

Efter att ha blivit vald och utnämnd av Johannes Paulus II till Opus Deis prelat 20 april 1994, biskopsvigdes han av påven den 6 januari 1995 i Peterskyrkan.

Han var författare till andliga böcker såsom "Minnen av den salige Josemaría", "Det kristna livets vägar", "I Kyrkans tjänst", "Getsemane" och "Eukaristin och det kristna livet" (ej översatta till svenska).