En videosammanfattning av prästvigningarna

25 medlemmar av Opus Dei prästvigdes av prefekten för präster, kardinal Lazzaro You Heung-sik. Ceremonin ägde rum i den romerska basilikan Sant'Eugenio.

25 medlemmar av Opus Dei prästvigdes av kardinal Lazzaro You Heung-sik. I sin predikan (länk till hela predikan) påpekade han att »han [Kristus] gör er inte till sina redskap bara för en viss tid, utan för evigt. Idag etableras en ny gemenskap mellan er och Jesus, som aldrig kommer att upplösas«.

Opus Deis prelat talade också till de nya prästerna i slutet av ceremonin (länk till hela texten). »Som ni väl vet kommer ni i prövningens ögonblick, som inte kommer att saknas, att finna styrka i firandet av eukaristin, i bönen, i försoningens sakrament och i andlig vägledning.«

Prästers skildringar

Bland de nya prästkandidaterna finns flera afrikaner, till exempel Vitus Chekwube Ntube, som ursprungligen kommer från Anambra i Nigeria. Han studerade botanik vid universitetet i Ibadan. Han avslutar för närvarande sina studier i Rom med forskning om Joseph Ratzingers bidrag till religionsteologin. »Att vara präst skulle vara ett sätt att vara en medarbetare till sanningen och glädjen, det som den helige Augustinus kallar gaudium de veritate, att hjälpa alla att upptäcka sann glädje och sanningens glädje.«

En annan av de blivande prästerna är Philip Moss, född i Ecuador och uppvuxen i Washington DC. Han studerade maskinteknik vid University of Notre Dame och arbetade i flera år i New York innan han påbörjade teologiska studier i Rom. »Det är spännande att tänka att jag snart kommer att arbeta som präst och göra Kristus närvarande i kyrkan och för hela mänskligheten«, säger Philip Moss.

Pablo Tevere, en argentinsk revisor till yrke, flyttade till Bolivia 1997, där han arbetade i 21 år med utvecklingsprojekt i ett av de fattigaste landsbygdsområdena i landet. »När jag kom till Bolivia engagerade jag mig i utvecklingssamarbetet för att samarbeta med social verksamhet på Altiplano i Bolivia. Det här området i landet består av små urbefolkade aymara-samhällen där fattigdom och social marginalisering kombineras av etniska skäl. Nu, med min nya roll som diakon och om några dagar som präst, ser jag fram emot att fortsätta mitt arbete med de mest missgynnade människorna för att hjälpa till med själens behov, som mest drabbar människor med materiell och social utsatthet.«

Javier Marrodán från Pamplona (Spanien) kommer att prästvigas efter en lång yrkeskarriär som journalist och lärare. Han arbetade på Diario de Navarra mellan 1988 och 2007 och därefter vid kommunikationsfakulteten vid universitetet i Navarra fram till 2019. Han tror att det kan finnas en viss kontinuitet i det pastorala arbete som väntar honom från och med nu: »Jag har under lång tid ägnat mig åt att berätta historier, och att försöka göra det bra«, försäkrar han. »Det kan ha varit en bra träning.«

Bland prästkandidaterna finns panamanskan Giancarlos Candanedo Páez, advokat och kommunikatör, som har ägnat sig åt offentlig verksamhet, politik och universitetsundervisning. Han minns att »sedan jag var barn har jag alltid haft en önskan att tjäna mitt land genom politiken, men också kyrkan; jag trodde att detta var oförenligt. Att känna till Opus Deis budskap fick mig att inse att allt ärligt arbete kan vara och kan helga oss, inklusive politik och offentlig tjänst«. Och han tillägger: »I dag ber Gud mig att tjäna honom på ett annat sätt, genom att föra ut hans ord, tröst och barmhärtighet till hela världen. Det är ett stort ansvar som jag tar på mig med glädje och hopp.«

Jorge Oliveira kommer från Portugal. Efter att ha tagit examen i civilingenjörsutbildning vid Instituto Superior Técnico har han ägnat sitt yrkesliv åt projektledning inom byggnads- och banksektorn. Han älskar att springa och har genomfört fyra maratonlopp och sjuttiotvå halvmaratonlopp: »Jag trodde aldrig att Gud skulle kalla mig att bli präst. Jag vet att jag har familj och vänner som ber för mig och för de 24 som kommer att prästvigas tillsammans med mig. När jag ser fram emot världsungdomsdagen i Lissabon och efter påven Franciskus' exempel vill jag att mitt liv ska vara en glädjefylld tjänst för alla, särskilt för de yngsta.«

De 25 nya präster kommer från Argentina, Brasilien, Chile, Costa Rica, Kroatien, Mexiko, Nigeria, Panama, Peru, Portugal, Spanien och USA. Här är deras namn:

 • Sylvanus Sobechi Elias Asogwa (Nigeria)
 • Rodrigo Ayude Puga (Spanien)
 • Alejandro Bertelsen Simonetti (Chile)
 • Giancarlos Candanedo Páez (Panama)
 • Íñigo Cortés Elorza (Kroatien)
 • Juan Esteban de Sas Rosero (Costa Rica)
 • Héctor Devesa Santacreu (Spanien)
 • Pablo Espinosa Malpartida (Spanien)
 • Daniel Alberto Flores González (Mexiko)
 • Francisco de Castilho Monteiro Gil Serrano (Portugal)
 • Roberto Edgard Hernani Gómez (Peru)
 • Juan Ignacio Izquierdo Hübner (Chile)
 • Borja Lleó de Nalda (Spanien)
 • Alexandre Madruga da Costa Araújo (Brasil)
 • Javier Marrodán Ciordia (Spanien)
 • José María Martínez Ortega (Spanien)
 • Philip Moss (USA)
 • Vitus Chekwube Ntube (Nigeria)
 • Jorge Oliveira (Portugal)
 • Agaba Simon Otache (Nigeria)
 • Ferran Parcerisa Pujol (Spanien)
 • Uxío Rojo Otero (Spanien)
 • Pablo Taberner Sanchis (Spanien)
 • Pablo Osvaldo Tevere (Argentina)
 • Rodrigo Vera Aguilar (Mexiko)