Minnen från Opus Deis historia (1928-2018)

I kronologisk ordning publicerar vi några viktigare händelser i Opus Deis historia: dess utbredning över världen, dess juridiska definition, några exempel på sociala initiativ, etc.

Listan är inte heltäckande utan har som ändamål att leda till att tacka Gud. För att lära känna hela Opus Deis historia skulle man behöva skriva en biografi över var och en av dess medlemmar och dess gärningar i världen: tusentals män och kvinnor med vanligtvis helt vanliga liv, där Guds barmhärtighet skiner igenom.