Den 2 oktober 1928: världens gudomliga vägar öppnades

Idag infaller årsdagen av Opus Deis grundande. Vi firar med filmer, bildgallerier och texter.

🞄 Opus Dei. En inblick: Den helige Josemaría försäkrade att Gud väntar på oss på det oändliga fält som det mänskliga arbetet är.

🞄 Den helige Josemarías kapell i församlingskyrka Nuestra Señora de los Ángeles (Vår Fru av änglarna).

🞄 Bildreportage om den 2 oktuber: Vi skildrar händelsen den 2 oktober med ett bildreportage från platsen.

🞄Den 2 oktuber med den helige Josemarías ord (PDF): En samling texter av den helige Josemaría om den syn han fick, som ledde till Opus Deis grundande den 2 oktober 1928.

Den helige Josemarías kapell, i Vår fru av änglarna (Madrid)

🞄 En interaktiv karta om de första åren av Opus Dei: karta där du kan hitta några platser relaterade till Opus Deis historia och dess grundare.

Mapa interactivo: "San Josemaría en Madrid. Los comienzos del Opus Dei"