Antal artiklar: 18

Att följa Kristus

Du säger att ja, du är fast besluten att följa Kristus. Då måste du gå i Guds takt, inte i din egen!" (Den helige Josemaría, Smedjan, 531)

Be med den helige Josemaría

”Frågor om Jesus” En elektronisk bok

Opus Deis informationskontor erbjuder för fri nedladdning en elektronisk version av tidigare publicerade artiklar om Jesus och Kyrkan. Författarna till dessa artiklar är experter från Navarras universitet.

Jesus Kristus

"Beredda att åter omvända sig"

Dina släktingar, kollegor och vänner märker förändringen och de inser att det i ditt fall inte rör sig om ett övergående tillstånd, utan att du inte längre är densamme. - Oroa dig inte, fortsätt framåt! Nu uppfylls orden ‘vivit vero in me Christus’ - det är Kristus som lever i dig. (Plogfåran, nr. 424)

Dagliga texter

"Var inte ledsen över att du inte är någonting"

Det skall inte smärta dig att de ser dina fel. Att du kan kränka Gud och ge ett dåligt exempel är vad som skall smärta dig. För övrigt får de gärna veta hur du är och förakta dig.Var inte ledsen över att du inte är någonting, just därför måste Jesus fylla dig med allting. (Vägen, nr. 596)

Dagliga texter

"Jesus förmanar, undervisar och leder oss"

Jesus Christus, perfectus Deus, perfectus Homo - Jesus Kristus, fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Många kristna som följer Kristus förstummas inför hans gudom, men glömmer honom som Människa ... och så misslyckas de helt med att utöva de övernaturliga dygderna - trots den yttre överbyggnaden av fromhetsövningar - för att de inte gör någonting för att förvärva de mänskliga dygderna. (Plogfåran, 652)

Dagliga texter

" Kristus lever fortfarande"

Lev tillsammans med Kristus! Du måste försätta dig i Evangeliet, som ännu en person som lever tillsammans med Petrus, Johannes, Andreas … för Kristus lever fortfarande: ‘Jesus Christus, heri et hodie, ipse et in saecula!’ … Jesus Kristus lever, nu som igår: han är densamme, i evigheters evighet! (Smedjan, nr. 8)

Dagliga texter

"Bli en annan Kristus"

Det var mycket ansträngande för dig att avlägsna och glömma dina små bekymmer, dina personliga förhoppningar: futtiga och få, men djupt rotade. - Däremot är du numera mycket säker på att dina förhoppningar står till dina bröder och att du skall ägna dig åt dem, bara åt dem, för att du har lärt dig att upptäcka Jesus Kristus i din nästa. (Plogfåran, nr. 765)

Dagliga texter

"Han ville erfara utmattning och trötthet"

Du vet inte om det som har drabbat dig är fysisk utmattning eller något slags inre trötthet eller båda på en gång ...: du kämpar utan att kämpa, utan att längta efter en verklig, positiv förändring för att kunna sätta själar i brand med Kristi glädje och kärlek. Jag vill påminna dig om dessa tydliga ord av den helige Ande: bara de som kämpar ‘legitime’ - på riktigt, trots alla svårigheter - kommer att få segerkransen. (Plogfåran, nr. 163)

Dagliga texter

"Du kommer att följa honom i allt han begär av dig"

Om du verkligen vill att ditt hjärta skall reagera riktigt, råder jag dig att försätta dig i ett av Herrens sår: då kommer du att umgås med honom på nära håll, du kommer att trycka dig tätt intill honom, du kommer att känna hans hjärta slå … och du kommer att följa honom i allt han begär av dig. (Smedjan, nr. 755)

Dagliga texter

"Han är god … och han älskar dig"

Sorger? Motgångar av ett eller annat skäl? … Inser du inte att din Fader Gud vill det …? Och han är god … och han älskar dig – bara dig! – mer än all världens mödrar tillsammans kan älska sina barn? (Smedjan, nr. 929)

Dagliga texter