Fotografier från de nya diakonernas vigning

Två Opus Deis medlemmar diakonvigdes lördagen den 25 februari i den helige Josemarías församling (Rom). De blev vigda av biskop Juan Ignacio Arrieta, sekreterare för det påvliga rådet för lagtexter. Här finns det några bilder från ceremonin.

Opus Deis prelat hälsar de nya diakonerna.

De två nya diakonerna är Ginés José Pérez Almela och Arturo Garralón Blas.

Ginés José Pérez föddes 1958 i Murcia (Spanien). Efter sin fil.kand. i pedagogik vid Murcias universitet jobbade han i skolan Monteagudo i 30 år.

Arturo Garralón föddes i Guadalajara (Spanien) 1975. Han har studerat ekonomi vid Alcalá de Henares (universitet) och har jobbat på banken La Caixa.

De två nya diakonerna är Ginés José Pérez Almela och Arturo Garralón Blas

Katolska Kyrkans katekes lär att ”det tillkommer bland annat diakonerna att assistera biskopen och prästerna vid firandet av de gudomliga mysterierna, framför allt eukaristin, att dela ut den, att assistera vid vigsel och välsigna äktenskapet, att förkunna evangeliet och predika, att leda begravning och ägna sig åt olika uppgifter i kärlekens tjänst.”

Under själva diakonvigningen gick Arturo med kryckor eftersom han den 6 november 2016 blev påkörd i Pamplona på cykel. Han skadade skenbenet och vadbenet och han har några månader kvar på rehabiliteringen.