Antal artiklar: 9

19 november: Diakonvigning i Rom

25 medlemmar av Opus Dei kommer att prästvigas till diakoner av kardinal Lazzaro You Heung-sik, prefekt för Dicasteriet för prästerskapet. Ceremonin äger rum den 19 november i basilikan San Eugenio i Rom kl. 10.30 (CET).

Aktuellt

Diakonvigning av 24 Opus Deis medlemmar

Lördagen, den 20 november, kommer 24 Opus Deis medlemmar från 9 länder att diakonvigas i den romerska basilikan Sant'Eugenio. Prästvigningen kommer att äga rum den 21 maj 2022.

Aktuellt

21 november: diakonvigning i Rom

Msgr. Juan Ignacio Arrieta kommer att diakonviga 27 medlemmar i Opus Dei. Mässan firas lördagen en 21 november. På grund av pandemin, kommer mässan äga rum i prelaturens internationella seminarium i Rom. De enda personer som kommer att närvara är de personer som bor där.

Aktuellt

Diakonvignig av 29 medlemmar i Opus Dei

Nu på lördag, den 9 november 2019, vigs 29 Opus Dei-medlemmar till diakoner. De kommer från 13 länder. Diakonvigningen kommer att äga rum i kyrkan San Eugenio i Rom.

Aktuellt

Mannen som gick tillsammans med Elefanter (snart präst)

Paul Kioko växte upp bland elefanter, lejon och ormar. Efter flera års arbete som läkare, förbereder han sig nu för att bli diakon den 3 november. Detta är hans historia:

Aktuellt

34 Opus Dei-medlemmar diakonvigs

Lördagen den 3 november 2018 kommer 34 Opus Dei-medlemmar från 16 olika länder att diakonvigas i kyrkan San Eugenio i Rom. Prästvigningen sker den 4 maj 2019.

Aktuellt

Fotografier från de nya diakonernas vigning

Två Opus Deis medlemmar diakonvigdes lördagen den 25 februari i den helige Josemarías församling (Rom). De blev vigda av biskop Juan Ignacio Arrieta, sekreterare för det påvliga rådet för lagtexter. Här finns det några bilder från ceremonin.

Aktuellt

31 diakoner från 16 länder

Biskop Javier Echevarría kommer att diakonviga 31 Opus Dei-medlemmar. Ceremonin kommer att äga rum den 29 oktober kl. 16 i San Eugenio-basilikan (Rom).

Om Prelaten

Diakonvigning i Rom

Opus Deis prelat, biskop Javier Echevarría, kommer att diakonviga sex av prelaturens medlemmar, från tre olika länder. Ceremonin kommer att äga rum i den helige Josemarías församling i Rom, lördagen den 27 februari kl 16.

Om Prelaten