Ett marianskt år i Opus Dei för familjen

Året kommer att inledas den 28 december 2014 för att be jungfru Maria om förbön för världens familjer.

Opus Deis prelat, Msgr. Javier Echevarría, har utsett ett marianskt år med början den 28 december för att be för familjen. Det är den heliga Familjens högtidsdag. Det marianska året kommer att avslutas samma högtidsdag 2015, den 27 december.

På detta sätt vill prelaten "lägga Kyrkans och mänsklighetens alla behov i jungfru Marias händer och troget följa påvens böneämnen.

Prelaten riktar även denna inbjudan till alla de personer som får kristen utbildning genom de aktiviteter som prelaturen anordnar.

Bland olika förslag som prelaten har för detta marianska år, förslår han att man ber i familjer och med särskild vördnad ber olika böner till Guds moder, som Rosenkransen och Angelusbönen. "Genom jungfru Maria – har Msgr. Echevarría sagt – kommer Herren att skänka riklig nåd till Kyrkan och det civila samhället."