Den helige Josemarías minnesdag 2016

Den helige Josemarías festdag den 26 juni infaller på en söndag i år. Därför firas hans helgonmässa på andra dagar än årsdagen av hans himmelska födelsedag. På www.josemariaescriva.info kan man finna information om hans liv och om de bönhörelser som tillskrivs hans förbön.

Opus Dei - Den helige Josemarías minnesdag 2016

Det är mitt bland jordens mest materiella ting som vi skall helga oss, genom att tjäna Gud och alla människor.

S:t Josemaría , Samtal med Josemaría Escrivá nr. 113

För att högtidlighålla minnesdagen kommer en högtidlig mässa att firas i Stockholm den 23 juni kl. 18.30 i S:t Eriks domkyrka (Folkunga­gatan 46, Stockholm). Huvudcelebrant blir biskop Anders Arborelius. Tillfälle till bikt ges från kl 17:30.

Regionalvikarien för Opus Dei i Skandinavien, fader Andrés Bernar, firar mässan fredagen den 10 juni kl 18 i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping.

I Malmö firas den 15 juni kl. 18.00 en mässa i Vår Frälsares församling (Erik Dahlbergs­ga­tan 28).

Inbjudan till mässan för utskrift

I Köpenhamn firas den 22 juni kl. 18.00 en mässa i Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K. Huvudcelebrant är biskop Czeslaw Kozon.

Inbjudan till mässan för utskrift

Ladda ner de liturgiska texterna för den helige Josemarías Mässa.

Karta med andra platser runt om i världen där man firar S:t Josemarías mässa

S:t Josemarías biografi