Bön för familjer till Opus Deis medlemmar

Sedan 1951 har man inom Opus Dei särskilt intensivt bett till den heliga Familjen i Nasaret – den 30 december eller söndagen efter jul – för familjerna till Verkets medlemmar.

Den heliga Familjens högtid

Det är en tradition som sedan 1951 har upprepats varje år på den dag då kyrkan firar den heliga familjens högtid. Den dagen ber människor i verkets centra runt om i världen Gud att fylla familjerna till Opus Deis medlemmar med välsignelser.

Här följer ett utdrag:

»O Jesus, vår älskvärde Frälsare, du kom för att upplysa världen genom din förebild och din lära, du ville tillbringa den största delen av ditt liv i lydnad mot Maria och Josef i det oansenliga hemmet i Nasaret för att helga den Familj som alla kristna familjer bör efterlikna: mottag nu nådigt vår vigning av familjerna till dina barn i Opus Dei. Beskydda och bevara dem, och hjälp dem att efterlikna din heliga Familjs gudomliga förebild. (...)

Giv, o Herre, att de alltmer lär känna andan i vårt Opus Dei, som du har kallat oss till för att tjäna dig och bli heliga. Ingjut i dem en djup kärlek till vårt Verk. Må de med allt klarare ljus inse vår kallelses skönhet, så att de känner en helig stolthet över att du har värdigats välja oss och förstår att vara tacksamma för den ära du tilldelat dem

Välsigna särskilt deras medverkan i vårt apostoliska arbete, och gör dem alltid delaktiga av den glädje och den frid som du skänker oss som belöning för vår hängivelse.«

Som Vázquez de Prada berättar i sin biografi om grundaren, skedde vigningen för första gången i en tid av akut behov, på grund av de tvivel som familjerna till några av verkets första medlemmar upplevde. Detta är vad den helige Josemaría själv sa i ett brev 1951:

»Jag skulle nu vilja berätta detaljerna kring Verkets vigning och varje medlems familjer till den heliga Familjen, den 14 maj i år, i kapellet – som sedan dess har kallats den heliga Familjen – fortfarande utan väggar, mellan brädbitar och spikar, av den form som höll cementet för bjälkarna och taket tills det satt. Men några exakta anteckningar som skrevs vid den tidpunkten har bevarats. Jag kommer därför inte att gå närmare in på detta.

Jag ska berätta för er att jag bara kunde ta min tillflykt till himlen inför de djävulska intrigerna – Gud tillät dem! – från vissa skrupelfria människor som fick några föräldrar att skriva under ett dokument fullt av lögner och som lyckades få det i händerna på den helige Fader. Jesus, Maria och Josef såg till att molnen drog förbi utan att släppa ut några hagel: allt blev klart.«

Effekterna av vädjan till den heliga Familjen märktes omedelbart. Samma vecka som brevet överlämnades till den helige Fadern, drog sig en av undertecknarna ur. De andra insåg genast hur ogrundad den »bekymmersamma situation« som det talades om i anmälan var. Därefter hindrade de inte längre sina barn, och Herren återställde freden i deras hem. De klagomål som framfördes till hans Helighet försvann i brist på vikt, och fader Josemaría fick den djupa glädjen att se sina barns familjers tillgivenhet för Opus Dei växa.

(Utdrag ur The Founder of Opus Dei. Vol. III. Andrés Vázquez de Prada).