Audiens med påve Franciskus: "I denna sargade värld, bär Kristi kärlek till många".

I går den 28 november tog påven Franciskus emot Opus Deis prelat, msgr Fernando Ocáriz, i audiens. Han var tillsammans med hjälpvikarie msgr Mariano Fazio.

Under mötet, som varade i ungefär 30 minuter, informerade prelaten den helige fader om det förberedande arbetet inför nästa extraordinära generalkongress, som kommer att behandla anpassningen av Opus Deis stadgar i enlighet med bestämmelserna i motu proprio "Ad charisma tuendum". Som det framgår av detta dokument är syftet att fördjupa Opus Deis karisma och främja den evangeliserande verksamhet som dess medlemmar bedriver i världen.

Den helige fadern uttryckte sin glädje över hur denna process genomförs och sände sin välsignelse till Verkets män och kvinnor och till dem som deltar i dess apostolat. Han gav sin välsignelse till arbetet vid den extraordinära generalkongressen under första halvåret 2023.

I den audiens som msgr Ocáriz hade ansökt informerade prelaten också den helige fader om olika initiativ från prelaturens medlemmar, som till exempel det internationella mötet med de ansvariga för 70 solidaritetsinitiativ som inspirerats av den helige Josemarías budskap, i samband med Opus Deis kommande hundraårsjubileum. Påven uppmuntrade att fortsätta med ansträngningarna för att föra ut Kristi kärlek till många, särskilt till dem som lider mest, eftersom denna sargade värld går igenom en period av våld och smärta som inte kan lämna någon likgiltig.

Den senaste audiensen med den helige fader ägde rum den 29 november 2021. Dagens audiens sammanföll med Opus Deis 40-årsjubileum som personalprelatur.