Prelát v Manile (Filipíny), 26. júla až 3. augusta 2023

Prehľad najdôležitejších aktivít Preláta v Manile.

3. augusta, štvrtok

Po srdečnom rozlúčení odišiel Mons. Ocáriz o 9:30 doobeda na letisko, čím ukončil svoj pobyt v Manile. "Všetci sme jednotní! Aj keď už budem v Austrálii, vždy sme jednotní," povedal skupine v dome. Jeho slová na rozlúčku boli v angličtine: "Prosím, modlite sa za mňa, ako sa ja modlím za vás."
Jeho ďalšou destináciou je Cebu, kde ho čakajú ďalšie zaujímavé podujatia a stretnutia.

2. augusta, streda

Predpoludním navštívil Mons. Ocáriz niektorých chorých veriacich Prelatúry v ich centrách. Krátko pred poludním navštívil Národnú svätyňu Panny Márie Ružencovej (La Naval) v Quezon City, aby sa pomodlil.
Mons. Fernando Ocáriz prišiel na Ázijsko-tichomorskú univerzitu (UA&P) o 16.30 poobede. Študenti a členovia fakulty ho privítali pri hlavnom vchode povzbudzovaním, bubnami, transparentmi a dračím maskotom. Zamestnanci univerzity, absolventi, bývalí funkcionári a ich rodiny lemovali cestu k rokovacím sálam. Venoval sa mnohým, ktorí žiadali o selfie fotografiu, požehnanie alebo "abrazo" (objatie).
Najprv sa stretol s predstavenstvom, funkcionármi a ďalšími predstaviteľmi Educhild, ktorí rozprávali príbehy o svojich programoch zameraných na podporu pevných manželstiev a rodín a na vedenie slobodných mladých profesionálov. Na úvod zasadnutia mu zahrali serenádu L-O-V-E od Nat King Colea.

Podelili sa o výzvy, ktorým čelia filipínske rodiny v súčasnosti. "Mali by sme učiť ľudí, ako milovať, aby sme pomohli manželským párom zvládnuť ťažkosti, s ktorými sa stretávajú," povedal. Zdôraznil, že je dôležité podporovať lásku, porozumenie a odpustenie v rodinách. Otec im odporučil, aby sa snažili byť skutočnými priateľmi s tými, ktorí prechádzajú ťažkými situáciami.
Presunul sa do susednej haly, kde sa stretol s predstavenstvom UA&P, riadiacim výborom, vedúcimi jednotiek a niektorými absolventmi. Rektor univerzity Winston Padojinog mal pre Mons. Ocáriza, čestného kancelára univerzity, srdečné slávnostné privítanie. Prelát načrtol kľúčové charakteristiky riadenia univerzity. Preniká ju kresťanský duch, pričom prvou podmienkou je posväcovanie práce. Prvenstvo dáva ľudskej osobe a vyzýva k spravodlivosti a láske, ktoré sú podmienkami posvätenej práce.

Prelát potom hovoril o dôležitosti jednoty na univerzite a o hodnote kolegiality, počúvania a počítania s názorom iných. Na záver ocenil ducha služby a obetavosť členov fakulty pôsobiacich v riadiacich funkciách.

Prezident UA&P odovzdal Mons. Ocárizovi univerzitný medailón, náhrdelník s emblémami troch znakov UA&P, ktorého ústredným prvkom je pečať UA&P. Dostal knihy vydané UA&P. Združenie absolventov ho obdarovalo novou verziou "becas" všetkých škôl, vyrobenou z ručne tkanej látky.

1. augusta, utorok

Mons. Ocáriz bol na Univerzite Ázie a Tichomoria na stretnutí s biskupom Oscarom Florenciom, vojenským ordinárom Filipín, o 10.00 hod. Biskup Florencio, bývalý študent Mons. Ocáriza v Ríme, vyjadril vďačnosť za duchovnú pomoc Opus Dei kňazom vojenského ordinariátu.

Pokračovali na stretnutie s diecéznym duchovenstvom. Prítomný bol biskup Stephen Lee z Makau, niekoľko monsignorov a približne 50 kňazov. Prelát ich povzbudil, aby boli mužmi modlitby a aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom každého dňa. Povedal im, aby boli veľmi šťastní a vďační za svoje povolanie ku kňazstvu, ktoré je darom nielen pre nich samých, ale aj pre všetkých okolo nich.

Po stretnutí s duchovnými sa Prelát stretol so zamestnancami a riaditeľmi jednotlivých škôl v rámci systému Nadácie rodičov pre vzdelávanie (PAREF). Podelili sa s ním o príbehy svojich škôl a o úsilie šíriť medzi rodičmi, učiteľmi a deťmi jeho posolstvo o ústrednom postavení Ježiša Krista. Mons. Ocáriz ich povzbudil, aby pokračovali vo svojej cennej práci, pričom zdôraznil význam kontaktu s rodičmi, ktorí doma zohrávajú kľúčovú úlohu v živote svojich detí.

Popoludní sa Otec stretol s niekoľkými rodinami. Každá z nich sa podelila o svoje evanjelizačné príbehy. Všetci mu ukázali svoje rodinné fotografie a odovzdali mu darčeky. Poďakoval im za pomoc Opus Dei na Filipínach a požiadal ich o modlitby.

31. júla, pondelok
Ráno sa Mons. Ocáriz stretol s tými, ktorí sú na kurze v Konferenčnom centre Tagaytay, a prijal tam hostí.
O 16.00 hod. navštívil Dualtech Training Center, technickú odbornú školu v Canlubangu. Prezrel si priestory a stretol sa so študentmi v učebniach a dielňach. Jeden z nich mu predstavil triediaci stroj, ktorý vynašiel. Vedeniu a zamestnancom školy predniesol krátky príhovor a hovoril im o posväcovaní ich práce.

Požehnal prebiehajúcu výstavbu Centra excelentnosti v areáli univerzity, zariadenia pre ľudskú a odbornú formáciu študentov a priemyselných pracovníkov v okolí. V príhovore k zhromaždeným hovoril o dôležitosti formácie, ktorá musí pokračovať počas celého života. Požiadal ich, aby sa aj naďalej obracali na svätého Josemaríu o podporu v ich profesionálnej a apoštolskej práci. Svätý Josemaría je inšpiráciou pre všetky aktivity Dualtechu.

Po návrate do Manily sa Otec v podvečer poklonil na rozlúčke s veriacou Prelatúry, architektkou, ktorá navrhla niekoľko centier v krajine.

30. júla, nedeľa
O 10:30 dopoludnia mal Mons. Ocáriz stretnutie s rodinami, členmi Opus Dei a ich priateľmi v Mall of Asia Arena. Išlo o vrcholné podujatie Prelátovej cesty, na ktorom sa zúčastnilo 7 000 ľudí.

Popoludní Prelát navštívil Konferenčné centrum Tagaytay, dom na duchovné cvičenia a rôzne iné kurzy v meste Mendez, Cavite.

29. júla, sobota
Mons. Ocáriz sa stretol s niektorými staršími členmi Opus Dei a navštívil chorých v niektorých centrách.
Popoludní navštívil školu Punlaan, ktorá je priekopníkom duálneho vzdelávania žien v odboroch kuchárstvo, pekárstvo a služby v oblasti potravín a nápojov. Vedenie privítalo otca vo svojej novootvorenej 7-poschodovej budove v San Juane. Punlaan je vlajkovou loďou školy Foundation for Professional Training, Inc (FPTI), ktorá má ďalšie školy technického vzdelávania v Lagune a Cebu. Počas návštevy boli prítomní zamestnanci a vedenie FPTI, ako aj predstavitelia ďalších mimovládnych organizácií zameraných na posilnenie postavenia žien, ktoré založili členovia Opus Dei a ich kolegovia v rôznych častiach krajiny.
Otec im povedal, že účinnosť sa dosiahne, ak budú dbať na kvalitu svojej práce. Potom, ako učil svätý Josemaría, aby mali vo všetkom vždy nadprirodzený pohľad. Je to Boh, ktorý nám pomáha. Ďalej im povedal, že úspech spočíva v dobrom prežívaní bratstva s duchom služby.

Počas krátkeho programu v aule niektorí študenti z Punlaanu darovali Otcovi malé semienko a vysvetlili, že "punlaan" je tagalské slovo pre "semienko". Nechali Otca zasadiť niekoľko semienok banaby, liečivej rastliny, a povedali mu, že dúfajú, že sa stanú rozsievačmi pokoja a radosti vo svojej práci služby v hotelierstve a reštauráciách.

28. júla, piatok
Ráno Mons. Ocáriz navštívil niektorých chorých a starších veriacich Prelatúry v centrách. Predtým celebroval svätú Omšu v kaplnke Stella Orientis Univerzity Ázie a Pacifiku, ktorá je korporatívnym dielom Opus Dei na Filipínach.

27. júla, štvrtok

Ráno prijal Mons. Ocáriz niekoľko rodín vo svojej centre v Novej Manile. Rodiny sa s ním podelili o svoje rodinné príbehy a ukázali mu fotografie, ktoré požehnal. Dospelým rozdal ružence a deťom cukríky.

Stretol sa so 40 delegátmi zo školy PAREF Southridge, ktorí sa chystali odísť do Lisabonu na Svetové dni mládeže, ktoré sa konali od 1. do 6. augusta. Prišli v oficiálnych sakách a darovali mu sako s nápisom "The Father" (Otec). Povedal im, aby žili bratstvo a lásku medzi sebou a aj s tými z iných krajín. Pripomenul im, že na ceste sa určite stretnú s ťažkosťami a tie by mali obetovať za pápeža. Potom im udelil požehnanie na cestu.

Popoludní sa prelát vrátil na Univerzitu Ázie a Tichomoria na audienciu so študentmi a mladými profesionálmi, ktorí sa zúčastňujú na formačných aktivitách v centrách Opus Dei. Povedal im, že nech vo svojich aktivitách hľadajú Krista. A ak sa človek spriatelí s Kristom, bude ľahké nájsť si priateľov.

Pýtali sa ho na rady, ako milovať ľudí, ktorí nezdieľajú rovnaké presvedčenie, ako byť odolný uprostred skúšok a ako rozlišovať Božiu vôľu. O hudobné čísla sa postaral sláčikový komorný orchester zložený z troch mladých mužov.

"Počas našej besedy s Otcom ma najviac oslovilo to, že v týchto časoch sa nesmieme nechať ovládať emóciami, ale musíme používať prostriedky - snažiť sa a vytrvať - na to, aby sme ovládali sami seba, podporovali cnosti a boli milosrdní k druhým," povedal jeden zo študentov. Pripomenul, že "Otec zdôraznil, že svet potrebuje mladých ľudí, ktorí vedia počúvať a komunikovať s láskou a starostlivosťou; aby sa vyhýbali hádkam, ktorými by vnucovali svoje názory iným, a namiesto toho sa za nich modlili".

26. júla, streda
Prvým bodom programu Preláta na začiatku tejto apoštolskej cesty na Filipíny bola púť do národnej svätyne Panny Márie z hory Karmel v meste New Manila. V roku 1987 tak urobil biskup Álvaro del Portillo a v roku 1998 aj biskup Javier Echevarría.
Vo svätyni ho privítal predstavený otcov karmelitánov. Mons. Ocáriz sa modlil ruženec s otcom Juliom Diéguez, regionálnym vikárom Opus Dei na Filipínach, po svojom boku. Sprevádzala ich malá skupinka veriacich, ktorí boli už v to ráno v kostole a prosili o apoštolské plody tejto cesty.

Popoludní mal Mons. Ocáriz besedu s 300 študentkami a pracujúcimi, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na formačných aktivitách v centrách Opus Dei v mestách Manila, Laguna, Batangas, Rizal, Iloilo a Bacolod. Beseda sa konala na Univerzite Ázie a Tichomoria (UA&P). Prijali ho s nadšením a energiou.

Rocio, študentka maturitného ročníka, sa Preláta opýtala, ako bojovať proti šíreniu liberálnych ideológií a trendov, ako je napríklad "kultúra anulovania" (cancel culture v angličtine). Ďalšia sa pýtala na to, ako uprednostniť svoj život modlitby tvárou v tvár svojmu hektickému akademickému životu. Istá mladá dáma sa v jazyku tagalog pýtala, ako byť odolná zoči-voči bolestivým rodinným situáciám.

Spoločnou témou Otcových odpovedí bolo: naučiť sa milovať. Radil im, aby znovu oživili svoju lásku k Bohu, aby boli nástrojom jednoty a aby odpúšťali.

V odpovedi na otázku jednej z nich, ako robiť veci čo najlepšie a nepodľahnúť pritom perfekcionistickému zmýšľaniu, jej Mons. Ocáriz poradil, aby zmenila zmýšľanie, čo však neznamená, že sa človek nebude snažiť robiť veci čo najlepšie. "To, čo zdokonaľuje veci, je láska".
Prelát im povedal, aby brali vážne formáciu, ktorú dostávajú v centrách. Vo svete, ktorý sa niekedy zdá byť nepriateľský voči Božím veciam, ich vyzval: "Adelante, sin miedo," (Vpred, bez strachu).