Vianočné prianie od preláta (2020)

Správa Mons. Fernanda Ocáriza pri príležitosti slávnosti Božieho narodenia.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Tento rok má kvôli svetovej pandémii slávenie Vianoc zvláštnu atmosféru. Možno preto prinesieme do Betlehema pred Svätú rodinu aj nejakú starosť alebo osobné utrpenie.

Rozjímanie nad Ježišom v jasličkách alebo v náručí jeho Matky v prostredí plnom aj materiálnych obmedzení nám pomáha vidieť očami viery ľudský aj nadprirodzený zmysel všetkého, čo sa udeje. Snažme sa aj v súčasných okolnostiach objaviť Božiu lásku ku každej a každému z nás. Ježiško nás pozýva k životu so slobodným srdcom, odpútaným od pozemských vecí, so srdcom, ktoré dokáže objaviť, čo je skutočne dôležité.

Vložme tieto úmysly do rúk svätému Jozefovi, obzvlášť počas tohto Svätého roku, ktorý nedávno vyhlásil Svätý Otec.

S najláskavejším požehnaním Vám prajem veľmi radostné Vianoce!

Váš Otec

Vianoce, 2020