Správa od Preláta (júl 2021)

Pri príležitosti sviatku svätej Márie Magdalény nám Prelát Opus Dei navrhuje prijať s obnoveným nadšením Ježišove pozvanie k obráteniu sa.

Opus Dei - Správa od Preláta (júl 2021)

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Aj naďalej Vás prosím o modlitby za apoštolský impulz v celom svete, teraz konkrétne za nový región, ktorý vznikol spojením Kolumbie a Ekvádoru. Tiež ma Vašimi modlitbami, prosím, sprevádzajte na mojej ceste po viacerých krajinách, ktorú začnem už o pár dní.

Pri príležitosti sviatku svätej Márie Magdalény Vás chcem povzbudiť, aby sme s obnoveným nadšením prijali Ježišovu pozvánku k obráteniu sa. Ide o trvalú úlohu, pretože aj jej motivácia a jej impulz sú trvalé: láska k Bohu a v Ňom a cez Neho k blížnym.

Sme presvedčení – všetci musíme byť – že sa potrebujeme obrátiť. No nespôsobuje nám to smútok, pretože to znamená vrátiť sa na cestu k otcovmu domovu (porovnaj Lk 15, 11-32). Ako nás uisťuje svätý Josemária „vedomie nášho Božieho detstva dáva radosť nášmu obráteniu“ (Ísť s Kristom, č. 64).

Radosť z obrátenia je radosť plná lásky. Lásky, ktorá je odpoveďou na Lásku, ktorú k nám prechováva Boh. Preto o obrátenie, ktoré potrebujeme, prosíme predovšetkým Pána: „Obráť nás, Pane, k sebe, vrátime sa“ (Nár 5, 21).

Prosím Vás o modlitby za obete povodní v Európe, najmä v Nemecku, Belgicku a Holandsku, ako aj za ich rodiny a všetkých postihnutých. Prosme Pannu Máriu za pátrania po nezvestných, ktoré ešte prebiehajú.

S láskou Vás žehná,

Váš Otec


Pamplona, 17. júla 2021