Správa od preláta (6. augusta 2018)

Posolstvo preláta Opus Dei, Mons. Ferdinanda Ocáriz, na sviatok Premenenia Pána 6. augusta 2018.

Opus Dei - Správa od preláta (6. augusta 2018)

Som naplnený vďačnosťou Pánovi, keď pri svojich cestách počas týchto posledných mesiacov vidím, ako moje dcéry a synovia na toľkých miestach uskutočňujú a rozvíjajú projekty, aby sa Kristovo posolstvo a jeho volanie k svätosti dostalo k čo najviac dušiam. Niektoré z týchto iniciatív sú veľké, iné menšie, ale vždy sú sprevádzané duchom služby a úprimným priateľstvom s ľuďmi. Je krásne, keď všade vidíme toho istého ducha a zároveň tak rôznorodé tváre.

Dôvodom našej radosti a vďačnosti Bohu je aj zistenie, že tieto apoštolské iniciatívy spolupracujú, spoločne s tými, ktoré uskutočňujú iné inštitúcie, na ľudskom a spoločenskom rozvoji v mnohých oblastiach viacerých krajín.

Spájajte sa so mnou v modlitbe za všetkých ľudí.


Buenos Aires, 6. augusta 2018