Správa od preláta (22. januára 2024)

Prelát Opus Dei nás vyzýva, aby sme zintenzívnili svoje modlitby za pokoj vo svete, v Cirkvi a v Diele.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Vo svojich posledných posolstvách som hovoril o potrebe modliť sa za niektoré úmysly: za pokoj vo svete - najmä vo Svätej zemi, na Ukrajine a v Rusku; za Cirkev - v týchto dňoch sa modlíme najmä za jednotu kresťanov; a za Dielo - za úpravu Stanov a za regionálne zhromaždenia. Hoci viem, že ich máte veľmi na pamäti, pretože ich všetci veľmi silno pociťujeme ako svoje vlastné, v tomto prvom tohtoročnom posolstve by som vás chcel povzbudiť, aby ste zintenzívnili svoju modlitbu za tieto úmysly.

„Modlitba je naša sila: nikdy sme nemali inú zbraň“ (sv. Josemaría, List 17-VI-73, č. 35). Všetky rozmery nášho života sa môžu stať neustálym dialógom s Bohom. Preto môžeme v každom okamihu vzniesť svoje prosby k Nebu. To je skutočnosť, ktorá nás napĺňa nádejou, pretože vieme, že napriek ťažkostiam sveta a našim osobným obmedzeniam nás Pán vždy vypočuje: len on nám môže ponúknuť hlbokú radosť, a to tak v neúspechoch, ako aj v radostiach, ktoré nás sprevádzajú deň čo deň.

So všetkou láskou Vás žehná

Váš Otec

Fernando Ocáriz

Rím, 22. januára 2024