Number of articles: 179

Kontemplatívny život

Človek potrebuje zážitok krásy. Skutočný umelec by sa mal pri interpretovaní umeleckého diela pozerať smerom von, na očarenie, ktoré vyvoláva, a na premenu, ktorú môže umenie spôsobiť nielen v jeho živote, ale aj v živote ľudí, ktorí sa na tomto okamihu očarenia zúčastňujú. (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)

Osobné svedectvá

Duch služby

Aline študuje geológiu a je dobrovoľníčkou v projekte Jurujuba v brazílskom meste Niterói. Vo videu vysvetľuje, ako vďaka duchu Opus Dei nachádza príležitosti na službu počas svojej praxe v geologickom laboratóriu a tiež prostredníctvom sociálnych iniciatív. Duch služby – 11. epizóda z brazílskej série CESTY. (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)

Osobné svedectvá

Zmysel bolesti

Cristiane je výživová poradkyňa a pracuje v nemocnici, kde sa denne stretáva s ľuďmi trpiacimi chronickými ochoreniami. Možno práve to ju viedlo k tomu, aby sa zamýšľala nad zmyslom bolesti a obety. (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)

Osobné svedectvá

Obyčajná práca a ako ju posväcovať (VII): Finančný poradca

Thomas je ženatý, má dve malé deti a pracuje ako finančný poradca – spravuje rodinné úspory vo veľmi ťažkom ekonomickom období.

Osobné svedectvá

Modliť sa uprostred premávky a záplav

Tracy Fernandes, výkonná analytička v oblasti financií, pracuje a žije v preplnenom indickom meste Bombaj. Tu opisuje, ako sa jej každodenný život zmenil po tom, čo spoznala Opus Dei.

Osobné svedectvá

Ako by sa k tomu postavil Ježiš?

Pedro má na starosti údržbu a starostlivosť o parky v Seville. Je ženatý a má štyri deti. Rozpráva, ako sa snaží pracovať v Božej prítomnosti a spríjemňovať život svojim kolegom a susedom v tomto meste.

Osobné svedectvá

„Kráľovná manželov, oroduj za nás“: radosti a strasti jednej mariánskej rodiny

Panna Mária sa podpísala pod prvé stretnutie talianskych manželov Lukáša a Márie. Po dvanástich rokoch rozprávajú, ako sa vysporadúvajú s každodennými ťažkosťami a ako v Božej prítomnosti kráčajú po ceste každodenného života.

Osobné svedectvá

Obyčajná práca a ako ju posväcovať (VI): Školská asistentka

Lucía sa venovala svojim deťom, až kým nevyrástli, a potom sa rozhodla uchádzať o miesto školskej asistentky.

Osobné svedectvá

Rodina a štedrosť

Luís a Maria žijú v Campo Grande (Rio de Janeiro). Brali sa s úmyslom mať veľkú rodinu, no nepredstavovali si, že bude až taká veľká: 12 detí! Rozprávajú, ako im formácia, ktorú dostávajú v Opus Dei, pomáha vychovávať deti vo viere a udržiavať radosť z veľkej rodiny. Rodina a štedrosť – epizóda z brazílskej série CESTY. (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)

Osobné svedectvá

Čas pre Boha a celú moju rodinu

Pedro, ktorý ako päťročný prišiel o matku, vyštudoval architektúru na univerzite. Teraz je ženatý, má 8 detí a hovorí o tom, ako si uvedomil, že je potrebné dať vo svojom živote Boha na prvé miesto spolu s celou svojou rodinou.

Osobné svedectvá