Number of articles: 50

Komentár evanjelia na slávnosť Zvestovania Pána (25. marec)

Komentár evanjelia na slávnosť Zvestovania Pána. „Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Kontemplujúc našu Nepoškvrnenú Matku, krásnu, úplne čistú, pokornú, bez pýchy a namyslenosti, môžeme rozpoznať náš skutočný cieľ: byť milovaní, byť premenení Božou láskou.

Evangelio

Komentár evanjelia na Veľkonočnú sobotu: apoštoli s „dierou na streche“ (6. apríla)

Komentár na Veľkonočnú sobotu. „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“. Začínajúca viera apoštolov nie je prekážkou, aby im Ježiš zveril takéto poslanie. Je to Duch Svätý, ktorý premieňa naše talenty a slabosti na nástroje lásky k Pánovi a k druhým.

Evangelio

Komentár evanjelia na Veľkonočný piatok: zázračný rybolov (5. apríla)

Komentár na Veľkonočný piatok. „Spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.“ Po noci zdanlivo zbytočnej únavy stačí chvíľa, aby Ježiš dal učeníkom oveľa viac, ako mohli dúfať. Boh je autorom všetkej našej účinnosti.

Evangelio

Komentár evanjelia na Veľkonočný štvrtok: slávne rany (4. apríla)

Komentár na Veľkonočný štvrtok. „Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja.“ Zmŕtvychvstalý Ježiš nás pozýva, aby sme kontemplovali slávne rany jeho rúk a nôh. Nikdy nechce, aby sme zabudli, ako veľmi nás miloval, lebo jeho ranami sme boli spasení.

Evangelio

Komentár evanjelia na Veľkonočnú stredu: pri lámaní chleba (3. apríla)

Komentár na Veľkonočnú stredu. „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ Ten istý Ježiš, ktorý vysvetľoval učeníkom Písmo na ceste do Emauz, k nám teraz hovorí, keď ho počúvame vo svetle Ducha Svätého v evanjeliu.

Evangelio

Komentár evanjelia na Veľkonočný utorok: blahoslavení smutní (2. apríla)

Komentár na Veľkonočný utorok. „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Magdaléna videla Pána, pretože ho nikdy neprestala milovať. Preto je pripravená na apoštolské poslanie. Zaslúžila si byť nazvaná „apoštolkou apoštolov“.

Evangelio

Komentár evanjelia na Veľkonočný pondelok: bez strachu (1. apríla)

Komentár na Veľkonočný pondelok. „Nebojte sa, choďte a povedzte mojim bratom, aby išli do Galiley; tam ma uvidia“. Sväté ženy, povzbudené pohľadom na Ježiša, prekonali svoj strach a ako prvé splnili apoštolské poverenie.

Evangelio

Komentár evanjelia na Veľkonočnú nedeľu: Ježiš žije!

Komentár k evanjeliu na Veľkonočnú nedeľu. „Vtedy vošiel aj druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu skôr, videl a uveril“. Láska k Majstrovi Márie Magdalény, Jána a Petra sa nevytratila ani po jeho smrti. Ich viera a vernosť sú odmenené radosťou, ktorá ich bude sprevádzať navždy.

Evangelio

Komentár evanjelia na Veľký piatok: sedem slov Krista na Kríži

Komentár k evanjeliu na Veľký piatok. „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“. Slová Ježiša Krista na kríži nás vyzývajú, aby sme dôverovali a milovali ako Božie deti naplnené Duchom Svätým.

Evangelio

Komentár evanjelia na Zelený štvrtok: Ježiš umýva nohy

Komentár k evanjeliu na Zelený štvrtok. „Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať“. Učme sa nechať sa spasiť Ježišom, sprevádzať druhých na ich ceste a adorovať Krista v Eucharistii.

Evangelio