Number of articles: 12

Homília na Veľkonočnú nedeľu

Homília svätého Josemaríu na Veľkonočnú nedeľu s názvom „Kristova prítomnosť v kresťanoch“.

Od sv. Josemaríu

Homília na Veľký piatok

Homília svätého Josemaríu na Veľký piatok s názvom „Kristus zomrel, aby kresťan žil“.

Od sv. Josemaríu

Homília na Zelený štvrtok

Homília svätého Josemaríu na Zelený štvrtok s názvom „Eucharistia, tajomstvo viery a lásky“.

Od sv. Josemaríu

Homília na Kvetnú nedeľu

Homília svätého Josemaríu na Kvetnú nedeľu s názvom "Vnútorný boj".

Od sv. Josemaríu

Článok blahoslaveného Jána Pavla I. mesiac pred jeho zvolením za pápeža

V nedeľu, 4. septembra 2022 predsedal pápež František v bazilike svätého Petra obradu blahorečenia Jána Pavla I., Albina Lucianiho. V roku 1978 kardinál Luciani napísal do časopisu Gazzettino di Venezia článok o duchu, ktorý šíril svätý Josemaría: posväcovať prácu a odpovedať na všeobecné povolanie ku svätosti každého kresťana.

O Opus Dei

Sv. Josemaría: „Jediná vec, ktorá dokáže ostatných presvedčiť, je náš vlastný život žitý podľa evanjelia"

Náš zakladateľ kázal tak, akoby sa nahlas modlil, a tak vždy povedal veci tak, ako ho náš Pán v danom momente inšpiroval. Vždy sa však na kázne svedomito pripravoval.

Životopis

Sv. Josemaría: Vysvätenie za kňaza a prvé kňazské poverenie

Skutočne sa mu dostalo uznania jeho zrelosti, ktorú nadobudol už v mladosti a svedčí o úsilí, ktoré náš zakladateľ vkladal do svojej ľudskej, duchovnej, apoštolskej a náučnej formácie. Už ako dieťa bol na seba veľmi náročný tak v asketickom boji, ako aj v štúdiu. Jeho priatelia z detstva i kolegovia zo školy aj zo seminára si uchovali živú spomienku na jeho priateľskosť a ochotu slúžiť, čo dokazuje, že nešlo len o čisto ľudské snaženie.

Životopis

Sv. Josemaría Escrivá v seminári. Roky intenzívnej modlitby.

„V kaplnke seminára San Carlos v Zaragoze trávil dlhé hodiny pohrúžený do modlitby, podobne ako to robil aj v kostole Rotunda v Logroño. Opäť sa usiloval nevzbudzovať pozornosť ostatných, ale tieto dlhé návštevy nemohli zostať nepovšimnuté.“

Životopis

Povolanie svätého Josemaríu Escrivá: „Pane, aby som videl!“

Chcel sa stať architektom... všetko sa však vyvinulo úplne ináč.

Životopis

Všetci môžeme byť svätí: kreslený životopis svätého Josemaríu

Animované video, ktoré sumarizuje život svätého Josemaríu Escrivá (1902 - 1975). Autor, Juan Juvančič, je umelec a návrhár, ktorý žije v Slovinsku, ale pôvodom je Argentínec.

Životopis