Number of articles: 12

Slávnostná sv. omša k úcte sv. Josemaríu Escrivá

Dovoľujeme si vás, vaše rodiny a známych čo najsrdečnejšie pozvať na svätú omšu pri príležitosti slávenia sviatku sv. Josemaríu Escrivá, v piatok 26. júna 2020 o 17.30 hod. v kostole sv. Jána z Mathy (Trojička). Hlavným celebrantom bude Mons. Jozef Haľko.

O Opus Dei

Spomienky na kanonizáciu svätého Josemaríu

„Svätý každodenného života“. Tak zvykol nazývať svätého Josemaríu, zakladateľa Opus Dei, Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý ho aj 6. októbra 2002 kanonizoval. Pozývame Vás pripomenúť si s nami tento okamih.

Svätý Josemaría