Number of articles: 28

Guadalupe Ortiz de Landázuri bude blahorečená 18. mája v Madride

Svätá stolica oznámila, že pápež František - v súlade s prosbou, ktorú mu adresoval prelát z Opus Dei - stanovil, že Guadalupe Ortiz de Landázuri bude blahorečená v sobotu 18. mája 2019 v Madride.

O Opus Dei

List preláta o blahorečení Guadalupe Ortiz de Landazuri

Vo svojom liste z 26. októbra 2018 nám Monsignor Fernando Ocáriz hovorí, že Guadalupe bude prvou laičkou z Opus Dei, ktorá bude povýšená na slávu oltára.

List Preláta

Od študentky po inžinierku

Študujem v prvom ročníku Strojárenskej technológie v Madride. Na ukončenie prvého semestra mi chýbala iba skúška z chemickej technológie I.

Vypočuté prosby

Viaceré vypočuté prosby na príhovor Guadalupe, Izidora, Dory a José María Hernández

Aktuálne príbehy o vypočutých prosbách na príhovor viacerých členov Opus Dei, ktorí sú v procese blahorečenia.

V povesti svätosti

Schválený zázrak pripísaný chemičke Guadalupe Ortiz de Landázuri

Pápež František oprávnil Kongregáciu pre kauzy svätých k vydaniu dekrétu schvaľujúcemu zázrak pripisovaný Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), veriacej Opus Dei.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Aká bola Guadalupe?

Keď mala Mary Altozano 19 rokov, vďaka náhode stretla ctihodnú Guadalupe Ortiz de Landázuri. Toto stretnutie ovplyvnilo zvyšok jej života. O šesťdesiat rokov neskôr nám Mary ponúka svoje spomienky na Guadalupe.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Rozhovor s postulátorom kauzy kanonizácie Guadalupe Ortiz de Landázuri

Otec Antonio Rodríguez de Rivera, postulátor kanonizačnej kauzy Guadalupe, odpovedá na niekoľko otázok, týkajúcich sa promulgácie dekrétu o jej hrdinských čnostiach.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri vyhlásená za ctihodnú

Pápež František dnes splnomocnil Kongregáciu pre kauzu svätých, aby vydala dekrét k 12 kauzám kanonizácie. Medzi nimi aj dekrét, vyhlasujúci hrdinské čnosti Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916 – 1975), veriacej Opus Dei.

Guadalupe Ortiz de Landázuri