Životopis Guadalupe

Guadalupe Ortiz de Landazuri sa narodila v Madride, na sviatok Panny Márie Guadalupskej, 12. decembra 1916.

Ctihodná Guadalupe Ortiz de Landázuri
Opus Dei - Životopis Guadalupe

Guadalupe Ortiz de Landazuri sa narodila v Madride, na sviatok Panny Márie Guadalupskej, 12. decembra 1916.

V roku 1932 dokončila strednú školu a začala študovať chémiu. Dosahovala vynikajúce známky, napriek prerušeniu štúdia v júli 1936 kvôli vypuknutiu španielskej občianskej vojny. Titul získala v roku 1941 a začala vyučovať, aby mohla pomôcť podporovať svoju rodinu. V roku 1944 sa stretla so svätým Josemaríom Escrivá, zakladateľom Opus Dei. Pomohol jej objaviť, že profesionálna prácu a bežný život sú miesta, kde môže nájsť Krista. O nejaký čas neskôr požiadala o prijatie do Opus Dei. Od tej doby sa Guadalupe bezvýhradne odovzdala hľadaniu blízkosti s Bohom a pomoci v rôznych apoštolských aktivitách. Podieľala sa na správe dvoch vysoko školských študentských domovov v Madride a v Bilbau a organizovala odborného kurzy vzdelávania pre mladé zamestnankyne. Neskôr sa ujala správy univerzitného študentského domova v Madride.

V roku 1951, sledujúc jej veľkorysosť, odvahu a veselosť, ju zakladateľ pozval, aby pomohla zahájiť apoštolskú prácuOpus Dei so ženami v Mexiku. Do svojej novej vlasti odišla 5. marca. Tam sa starala o univerzitné centrum pre ženy. Povzbudzovala dievčatá, aby si prehĺbili svoje ľudské a kresťanské vzdelanie a ponúkli svoje odborné znalosti pre službu druhým. Zároveň sa snažila odovzdať svoju živú kresťanskú vieru zamestnaným ženám a matkám rodín. V roku 1956 sa Guadalupe presťahovala do Ríma a o rok neskôr sa vrátila do Španielska. Začali sa u nej objavovať problémy so srdcom a musela podstúpiť operáciu. Potom svojom zotavení získala doktorát s najvyšším vyznamenaním. Získala cenu Juana de Cierva za výskumné dielo a vyučovala vedecké disciplíny na štátnej technickej škole. V rovnakej dobe tiež pracovala na úlohách formácie a správy v rámci Opus Dei.

Až do konca svojich dní sa snažila, aby priblížila k Bohu všetkých ľudí, s ktorými bola v kontakte svojim priateľstvom a radosťou. Zomrela v Pamplone, 16. júla 1975 s povesťou svätosti.

Kanonický proces o živote, čnostiach a povesti svätosti Guadalupe sa začal v Madride, 18. novembra 2001 a ukončil 18. marca 2005. Tribunál vypočul 32 svedkov v Madride a 22 svedkov Mexico City.

17. februára 2006 vydala Kongregácia pre kauzy svätch dekrét o platnosti procesu a 4. augusta 2009 Positio o živote a čnostiach Guadalupe.

7. júna 2016 kongres teologických konzultorov vydal pozitívnu odpoveď na otázku o hrdinských čnostiach Guadalupe Ortiz de Landázuri. 2. mája 2017 riadne zasadnutie kardinálov a biskupov vydalo totožné rozhodnutie.

4. mája 2017 pápež František obdržala od kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, podrobnú správu o jednotlivých fázach kauzy, ratifikovanú hlasovaním Kongregácie pre kauzy svätých, a autorizoval vydanie dekrétu, ktorým sa služobníčka Božia, Guadalupe Ortiz de Landázuri, vyhlasuje za ctihodnú.