Životopis Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri sa narodila v Madride, na sviatok Panny Márie Guadalupskej koncom roka 1916. Ako jedna z prvých žien študovala chémiu na vysokej škole a priekopnícky duch jej zostal po celý život.

Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia sa narodila 12. decembra 1916 v Madride na sviatok Panny Márie Guadalupskej. V roku 1933 ukončila strednú školu a začala študovať chémiu na vysokej škole. Študovala s výborným prospechom, ale v roku 1936 po vypuknutí španielskej občianskej vojny musela štúdium prerušiť.

Po ukončení štúdia v roku 1941 nejaký čas vyučovala, aby finančne pomohla svojej rodine. V roku 1944 spoznala svätého Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei, ktorý jej pomohol objaviť, že profesionálna práca a obyčajný život sú miestom stretania sa s Kristom. Krátko po tom požiadala o prijatie do Opus Dei.

Od tejto chvíle sa Guadalupe naplno snažila hľadať dôverný vzťah s Bohom a podieľala sa na rôznych apoštolských aktivitách. V Madride a v Bilbau napríklad viedla hospodársku správu dvoch škôl a organizovala tu vzdelávacie kurzy pre začínajúce zamestnankyne. V Madride mala navyše na starosti riadenie dievčenského vysokoškolského internátu.

Pre jej veľkodušnosť, pevnosť charakteru a radosť, ju zakladateľ v roku 1950 požiadal, aby začala apoštolskú prácu žien v Opus Dei v Mexiku. Do svojej novej vlasti sa vydala 5. marca 1950. Tu riadila ďalší internát pre vysokoškoláčky, ktoré viedla k prehlbovaniu ľudskej a kresťanskej formácie a k tomu, aby svoje schopnosti dali do služieb iným. Zároveň hľadala spoluprácu zamestnaných žien a žien v domácnosti a snažila sa im odovzdať svoju kresťanskú vieru.

V roku 1956 sa Guadalupe presťahovala do Ríma a o rok neskôr sa vrátila do Španielska: prejavila sa u nej vážna srdcová choroba a podstúpila operáciu mitrálnej stenózy. Po zotavení získala doktorát s najvyšším možným ocenením – Národnú cenu Juana de la Ciervu za výskum, a tiež dostala miesto profesorky prírodných vied na škole postgraduálneho štúdia. Zároveň mala na starosti formáciu a vedenie v Opus Dei.

Jej život napĺňala až do konca jediná túžba: svojou radosťou a priateľstvom privádzať k Bohu ľudí okolo seba. Zomrela v Pamplone 16. júla 1975 v povesti svätosti.

18. novembra 2001 bol v Madride zahájený proces jej blahorečenia. 8. júna 2018 schválil Svätý otec zázrak predchádzajúci blahorečeniu a rozhodol, že Guadalupe Ortiz de Landázuri bude blahorečená v Madride, v jej rodnom meste, v sobotu 18. mája 2019 na výročie prvého svätého prijímania tejto budúcej blahoslavenej.

5. októbra 2018 boli jej ostatky prenesené z Pamplony do kaplnky Caballero de Gracia v Madride.