Každý deň mi v niečom pomáha

Zistila som, že príhovor Guadalupe v každodenných, drobných problémoch je veľmi účinný.

Asi pred rokom som si našla prácu v jazykovej škole v meste, kde bývam. Pracovná doba bola pre mňa vyhovujúca a aj keď som to z domu nemala blízko, dalo sa to zladiť.

Vzhľadom k tomu, že som nejaký čas neučila, uvedomila som si, že budem potrebovať pomoc, ak chcem všetko dobehnúť a zvládnuť aj prípadné ťažkosti so samotnou výučbou a s mojim zaradením sa do chodu školy a profesorského zboru.

Okrem toho tu boli ešte aj ďalšie menšie, obyčajné problémy, ktoré mi mohli sťažiť prácu, napríklad parkovanie alebo doprava. Škola je v centre mesta a koniec vyučovania sa kryje s dopravnou špičkou. Behom 5 minút môže vzniknúť obrovská zápcha.

Preto som sa rozhodla zveriť tieto veci Guadalupe, ktorá bola tiež učiteľkou a nič z tohoto jej nebolo cudzie.

Raz, keď som meškala už z domu, som ju poprosila, aby na semaforoch naskočila zelená; inokedy, aby sa na školskom parkovisku dalo rýchlo zaparkovať, aby som nemusela dlho hľadať parkovanie; inokedy som prosila, aby som našla niekoho, kto by mi pomohol s administratívnou prácou, ktorú som nevedela, a našiel sa kolega, ktorý bol ochotný vyriešiť tento môj problém; ďalší deň som potrebovala, aby urobila poriadok v mojej triede, alebo aby mi vnukla ako lepšie odovzdávať moje znalosti.

Hoci by sa mohlo zať, že tieto milosti nie sú až také veľmi dôležité, nie je to tak. Potrebuješ ich práve preto, že ti pomáhajú v každodennom živote. Guadalupe je veľmi veľkorysá a profesionálnu stránku môjho života mi veľmi uľahčuje. Som jej za to veľmi vďačná a aj naďalej počítam s jej pomocou.