Number of articles: 28

​Madrid sa pripravuje na blahorečenie chemickej inžinierky Guadalupe Ortiz de Landázuri

Na obradoch v sobotu 18. mája sa očakáva účasť 11 000 osôb z viac ako 60 štátov. Blahorečenie bude v priamom prenose a na diaľku: ďalšia forma účasti prostredníctvom mobilných aplikácií, multimediálnej projekcie a geocachingu. Účastníci môžu podporiť projekt Becas Harambee (vzdelávací projekt pre Afriku) formou štipendií pre vedecké pracovníčky z Afriky.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

"Guadalupe nás učí, že je možné snívať a dotiahnuť to ďaleko aj napriek ťažkostiam"

Prelát Opus Dei, don Fernando, v článku pre španielsky denník ABC píše o Guadalupe. Ako uviedol, keď na ňu myslí, príde mu na um tento výrok svätého Josemáriu: „Dať sa v službe druhým, je také účinné, že Pán to odmeňuje pokorou plnou radosti.“

Guadalupe Ortiz de Landázuri

VIDEO: Guadalupe Ortiz de Landázuri. Ako vedkyňa našla Boha.

Guadalupe v roku 1944 stretla svätého Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei. Pomohol jej objaviť, že profesionálna prácu a bežný život sú miesta, kde môže nájsť Krista. O nejaký čas neskôr požiadala o prijatie do Opus Dei. Od tej doby sa Guadalupe bezvýhradne odovzdala hľadaniu blízkosti s Bohom a pomoci v rôznych apoštolských aktivitách. Video má k dispozícií titulky v slovenčine.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Už o týždeň bude blahorečená Guadalupe Ortiz de Landázuri

V sobotu 18. mája bude v španielskom Madride blahorečená Guadalupe Ortiz de Landázuri, prvá laička z Opus Dei. Guadalupe vo svojich 25 rokoch objavila, že svojou prácou môže slúžiť Bohu a začalo sa tak veľké dobrodružstvo, ktoré vyústilo až do blížiaceho sa blahorečenia.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Zázračná skúška

Musela som opakovať skúšku, ktorú som na prvýkrát nespravila. Dôvodom bolo to, že som sa dostatočne nepripravila, no bolo to kvôli veciam, ktoré som nemohla ovplyvniť. Na druhý pokus som sa však poriadne učila a išla som na ňu s dobrým pocitom, pretože som vedela, že som spravila všetko, čo bolo vo mojich silách.

Vypočuté prosby

Životopis Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri sa narodila v Madride, na sviatok Panny Márie Guadalupskej koncom roka 1916. Ako jedna z prvých žien študovala chémiu na vysokej škole a priekopnícky duch jej zostal po celý život.

Životopis

Dekrét o cnostiach božej služobníčky Guadalupe Ortiz de Landázuri

Sú dokázané v hrdinskom stupni teologálne cnosti viery, nádeje a lásky tak voči Bohu ako voči blížnemu a kardinálne cnosti rozvážnosti, spravodlivosti, miernosti a mravnej sily spolu s ostatnými od nich odvíjajúcimi sa u Božej služobníčky Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe v Mexiku: ponuka formácie pre všetkých

Guadalupe Ortiz de Landázuri, ktorá pomáhala v počiatkoch apoštolských aktivít Opus Dei v Mexiku, sa snažila poskytnúť kresťanskú formáciu ľuďom zo všetkých sociálnych vrstiev, vrátane chudobných mladých žien z poľnohospodárskeho vidieka.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Každý deň mi v niečom pomáha

Zistila som, že príhovor Guadalupe v každodenných, drobných problémoch je veľmi účinný.

Vypočuté prosby

Moja kolegyňa

Keďže mi Guadalupe udelila niekoľko milostí, spojených s mojou profesiou, rozhodla som sa, volať ju “moja kolegyňa”.

Vypočuté prosby