Zázračná skúška

Musela som opakovať skúšku, ktorú som na prvýkrát nespravila. Dôvodom bolo to, že som sa dostatočne nepripravila, no bolo to kvôli veciam, ktoré som nemohla ovplyvniť. Na druhý pokus som sa však poriadne učila a išla som na ňu s dobrým pocitom, pretože som vedela, že som spravila všetko, čo bolo vo mojich silách.

Musela som opakovať skúšku, ktorú som na prvýkrát nespravila. Dôvodom bolo to, že som sa dostatočne nepripravila, no bolo to kvôli veciam, ktoré som nemohla ovplyvniť. Na druhý pokus som sa však poriadne učila a išla som na ňu s dobrým pocitom, pretože som vedela, že som spravila všetko, čo bolo vo mojich silách. Zároveň som nepochybovala o tom, že mi zhora pomôžu, aby som si vytiahla tému, ktorú som si najlepšie pripravila. Moji nebeskí spojenci mi zvyknú takto pomôcť, keď sa pripravím s úsilím.

Skúška pozostávala z troch otázok. Po tom, čo profesor nadiktoval prvú, pocítila som nával radosti, pretože tú tému som vedela takmer naspamäť. Keď však oznámil druhú, vystrašila som sa, išlo totiž o jednu z mála tém, ktoré som sa nestihla naučiť.Snažila som sa upokojiť a hovorila som si, že tretiu otázku určite budem zasa vedieť. Ale opak bol pravdou, a aj tretia otázka sa venovala téme, ktorú som nevedela. Začala som veľmi frustrovaná písať a po prvej otázke som sa k ostatným dvom snažila napísať veci z iných tém a tú trochu, čo som vedela. Aspoň tak som chcela profesorovi ukázať, že väčšinu látky som vedela.

Dúfala som v tom, že by sa nado mnou mohol trochu zmilovať, hlavne preto, že vedel, že študujem právo v jazyku, ktorý nie je môj materinský a téma celého predmetu nebolo ani právo ako také ale história Rumunska. Po skúške som sa začala intenzívne modliť a prosila som o pomoc Guadalupe. Pozvala som aj kamarátky a rodinu, aby sa ku mne pridali. Čakanie na výsledky bolo veľmi ťažké, hlavne preto, že som vedela, že ak by som musela predmet opakovať, musela by som zaplatiť veľa peňazí. Iba ťažko by som preto vedela opísať úľavu, ktorú som pocítila, keď som zistila, že som skúšku spravila.

Na ujasnenie: nejde o to, že by som mala malú vieru, ale tento profesor je známy tým, že je veľmi prísny a pravda je taká, že bola iba veľmi malá, ak nie žiadna pravdepodobnosť, že skúšku prejdem. Takže aj keď viem, že toto vyslyšanie nebude mať veľký vplyv na proces kanonizácie Guadalupe, chcem, aby bolo jasné, že pričinenie Guadalupe v celej veci je rovnako záslužné a zázračná ako keby mi zmizol nádor. Toto je spôsob, akým chcem Bohu a Guadalupe poďakovať. Za to, že mi ukázali, že zázraky sa nedejú iba iným ľuďom, ale tiež sa môžu prihodiť aj mne.

M.J.E., Rumunsko