List preláta o blahorečení Guadalupe Ortiz de Landazuri

Vo svojom liste z 26. októbra 2018 nám Monsignor Fernando Ocáriz hovorí, že Guadalupe bude prvou laičkou z Opus Dei, ktorá bude povýšená na slávu oltára.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

S radosťou vám oznamujem, že som dnes obdŕžal potvrdenie o rozhodnutí Svätého Otca Františka, aby sa ceremónia blahorečenia Guadalupe Ortiz de Landázuri konala v Madride, a to v sobotu 18. mája 2019.

Hoci sa ešte detaily slávenia upresnia neskôr, táto správa nás napĺňa vďačnosťou voči Bohu i Svätému Otcovi. Pozývam vás pripojiť sa k mojej modlitbe ku Guadalupe za pápežove úmysly, zvlášť však za prácu synodálnych otcov zídených po tieto dni v Ríme, aby sa zaoberali mladými, vierou a rozlišovaním povolania.

Práve táto cirkevná udalosť poukazuje na to, ako život v službe Bohu a druhým, tiež tým najbiednejším, môže byť plný radosti a zmyslu; tak ako to vidíme v živote budúcej blahoslavenej. Guadalupe vedela nájsť Boha vo vykonávaní svojej každodennej vedeckej i učiteľskej práce, v rôznych formačných a riadiacich činnostiach jej zverených sv. Josemaríom, v chorobe znášanej s kresťanským duchom.

Tí, ktorí ju poznali, vyzdvihujú jej radosť a dobrý zmysel pre humor - dôsledok jej vedomia, že je Božia dcéra - spojené s rozhodnosťou a iniciatívou. Vďaka tomu všetkému mala veľmi veľké srdce. Jej príklad je obrazom toho, ako “Pán žiada všetko a ponúka pravý život a šťastie, pre ktoré sme boli stvorení. Chce, aby sme boli svätí, a nečaká, že sa uspokojíme s priemernou, zriedenou, povrchnou existenciou.” (Gaudete et Exultate, č. 1)

Pokladám za Božiu prozreteľnosť, že sa blahorečenie Guadalupe uskutoční v deň výročia jej prvého svätého prijímania. Táto skutočnosť nám pripomína, že “postaviť Ježiša do stredu nášho života, znamená hlbšie sa ponoriť do kontemplatívnej modlitby uprostred sveta a pomáhať aj ostatným kráčať po cestách kontemplácie.” (Pastiersky list, 14.2.2017)

Guadalupe bude z laikov prvá veriaca Opus Dei, ktorá bude vyzdvihnutá na oltár. Ako potvrdenie cesty, ktorú Pán nechal vidieť sv. Josemaríovi 2. októbra 1928, 90. výročie čoho sme prednedávnom slávili.

So všetkou láskou vás žehná

Váš Otec