Number of articles: 26

VIDEO: Guadalupe Ortiz de Landázuri. Ako vedkyňa našla Boha.

Guadalupe v roku 1944 stretla svätého Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei. Pomohol jej objaviť, že profesionálna prácu a bežný život sú miesta, kde môže nájsť Krista. O nejaký čas neskôr požiadala o prijatie do Opus Dei. Od tej doby sa Guadalupe bezvýhradne odovzdala hľadaniu blízkosti s Bohom a pomoci v rôznych apoštolských aktivitách. Video má k dispozícií titulky v slovenčine.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Dekrét o cnostiach božej služobníčky Guadalupe Ortiz de Landázuri

Sú dokázané v hrdinskom stupni teologálne cnosti viery, nádeje a lásky tak voči Bohu ako voči blížnemu a kardinálne cnosti rozvážnosti, spravodlivosti, miernosti a mravnej sily spolu s ostatnými od nich odvíjajúcimi sa u Božej služobníčky Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Moja kolegyňa

Keďže mi Guadalupe udelila niekoľko milostí, spojených s mojou profesiou, rozhodla som sa, volať ju “moja kolegyňa”.

Vypočuté prosby

Guadalupe Ortiz de Landázuri bude blahorečená 18. mája v Madride

Svätá stolica oznámila, že pápež František - v súlade s prosbou, ktorú mu adresoval prelát z Opus Dei - stanovil, že Guadalupe Ortiz de Landázuri bude blahorečená v sobotu 18. mája 2019 v Madride.

O Opus Dei

List preláta o blahorečení Guadalupe Ortiz de Landazuri

Vo svojom liste z 26. októbra 2018 nám Monsignor Fernando Ocáriz hovorí, že Guadalupe bude prvou laičkou z Opus Dei, ktorá bude povýšená na slávu oltára.

List Preláta

Schválený zázrak pripísaný chemičke Guadalupe Ortiz de Landázuri

Pápež František oprávnil Kongregáciu pre kauzy svätých k vydaniu dekrétu schvaľujúcemu zázrak pripisovaný Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), veriacej Opus Dei.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Naďalej nám pomáha z neba

Niekoľko z mnohých milostí získaných na príhovor blahoslaveného Álvara del Portillo počas roka od jeho blahorečenia 27. septembra 2014.

Vypočuté prosby

27. septembra: prvé výročie blahorečenia dona Álvara del Portillo

27. septembra je prvé výročie blahorečenia dona Álvara del Portillo v Madride. Pri tejto príležitosti si chceme túto výnimočnú udalosť pripomenúť, a preto z nej opäť prinášame videá, homílie a fotky. Ako druhé uvidíme video o dňoch blahorečenia. Odkaz na video Saxum: https://www.youtube.com/watch?v=blZ6DIePOPk

Álvaro del Portillo

Ďakujeme, don Álvaro. Príbehy z blahorečenia.

Dokumentárny film o blahorečení Álvara del Portillo. Hovorí v ňom rodina José Ignacia, syna, ktorý bol zázračne uzdravený na príhovor nového blahoslaveného. Ďalej v ňom vystupuje hovorkyňa výboru pre blahorečenie, rodiny, ktoré poskytli ubytovanie pútnikom z celého sveta, pracovníci mimovládnej organizácie Harambee Afrika, dobrovoľníci i samotní účastníci tejto výnimočnej udalosti.

Iné materiály

2. október: Prenesenie blahoslaveného dona Álvara do kostola Prelatúry Santa María de la Paz

Blahoslavený Álvaro del Portillo opäť odpočíva v krypte kostola Prelatúry Opus Dei Santa María de la Paz v Ríme. Video z jeho prenesenia z Baziliky sv. Eugénia.

Iné materiály