Number of articles: 1

Skúmanie zázraku na príhovor bl. Álvara del Portillo

Juan Carlos Bisogno vďačí príhovoru blahoslaveného Álvara za bezpečné zotavenie z ťažkého úrazu mozgu spôsobeného nehodou, ktorý bol teraz poslaný do Ríma na štúdium.

Noticias