Schválený zázrak pripísaný chemičke Guadalupe Ortiz de Landázuri

Pápež František oprávnil Kongregáciu pre kauzy svätých k vydaniu dekrétu schvaľujúcemu zázrak pripisovaný Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), veriacej Opus Dei.

Po vypočutí správy mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, povedal: "Život Guadalupe nám pomáha vidieť, ako sa dávať úplne Pánovi a štedrosti reagovať na to, čo nás Boh v každom okamihu žiada, nám umožňuje byť veľmi šťastný tu na zemi a neskôr v nebi, kde budeme šťastní navždy.

“Prosím nášho Pána, nech nás príklad Guadalupe povzbudí byť odvážnymi, aby sme veľkým i malým veciam každodenného života čelili s entuziazmom a iniciatívou, slúžiac tak Bohu i druhým s láskou a radosťou.”

Daným zázrakom je okamžité uzdravenie Antónia Jesús Sedano Madrid v roku 2002, ktorý vo svojich 76 rokoch trpel na zhubný nádor kože v blízkosti pravého oka.

V noci pár dní pred operáciou plánovanou na odstránenie nádora prosil Antonio s vierou Gaudalupe, aby sa daná operácia nemusela uskutočniť. Nasledujúce ráno bol nádor úplne preč. Klinické testy následne potvrdili uzdravenie. Antonio Jesús Sedano Madrid zomrel dvanásť rokov neskôr vo veku 88 rokov na srdcové ochorenie (2014). Rakovina kože, z ktorej bol na príhovor Guadalupe Ortiz de Landázuri uzdravený, sa už nikdy opäť neobjavila.

Odkaze na články o Guadalupe:

Aká bola Guadalupe?

Rozhovor s postulátorom kauzy kanonizácie Guadalupe Ortiz de Landázuri

Životopis Guadalupe

Modlitba k Guadalupe